ສຳເລັດການສັກວັກຊີນ 96,2% ໃນປີ​ 2023

0
457

ທ່ານ ບຸນແຝງ ພູມມະໄລສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນສຳເລັດຂອງວຽກງານການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດປະຈຳປີ 2023​ ວ່າ: ສປປ​ ລາວ​ ໄດ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍອັດຕາການໃຫ້ວັກຊີນ Penta3 ຈາກປີ 2010 ທີ່ບັນລຸໄດ້ 74% ມາຮອດປີ 2023 ບັນລຸໄດ້ 96,2% ໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຕົວເລກໝາກແດງເຂັມ 1 ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 86,9% ຖ້າທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ.ນອກຈາກຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລ້ວ ພວກເຮົາຍັງຖືກຜົນກະທົບຈາກພະຍາດທີ່ສາມາດກັນໄດ້ດ້ວຍວັກຊີນເປັນຕົ້ນພະຍາດຄໍຕີບ, ພະຍາດໄອໄກ່ຢູ່ໃນບາງແຂວງ, ບາງເມືອງ; ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຫຼາຍແຂວງ, ຫຼາຍເມືອງ ແລະ ໂຮງໝໍນ້ອຍຫຼາຍແຫ່ງກໍ່ຍັງໄດ້ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ພ້ອມທັງເຊື່ອມສານກັບການສັກວັກຊີນກັນມະເຮັງປາກມົດລູກຄຽງຄູ່ກັບວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແລະ ເຊື່ອມສານກັບວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກອື່ນໆ ໄປພ້ອມກັນຈົນມາເຖິງທ້າຍປີນີ້ 2023.

ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ການນໍາແຕ່ລະຂັ້ນຈົ່ງສືບຕໍ່ຊີ້ນຳ ນຳພາວຽກງານການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດພາຍໃນແຂວງ, ພາຍໃນເມືອງຂອງທ່ານທີ່ຍັງບໍ່ບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ຫຼາຍກວ່າ 95% ໃນທຸກເມືອງ, ເມືອງໃດທີ່ມີທ່າອ່ຽງຈະບໍ່ບັນລຸເປົ້າໝາຍ ໃນປີ 2023 ແມ່ນໃຫ້ວາງຍຸດທະສາດແຕ່ຕົ້ນປີ 2024 ໂດຍຄົ້ນຄວ້າ ວິເຄາະບັນຫາວ່າຍ້ອນຫຍັງ ຈຶ່ງບໍ່ບັນລຸ ເພື່ອວາງແຜນກິດຈະກຳຈຸດສຸມ ທີ່ເປັນບູລິມະສິດ ຄຽງຄູ່ກັບການໃຫ້ວັກຊີນປົກກະຕິ ແລ້ວຍັງຕ້ອງໄດ້ເຊື່ອມສານກັບການໃຫ້ວັກຊີນໂຄວິດ-19, ວັກຊີນກັນມະເຮັງປາກມົດລູກໄປພ້ອມໆກັນ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ຊຸມຊົນມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ມີຄວາມຕ້ອງການດ້ານວຽກງານຮັກສາສຸຂະພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ລວມທັງ ວຽກງານການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ.

ຂ່າວ: ສູນຂ່າວສານການແພດ ແລະ ສຸຂະສຶກສາ