ສາວລາວແຫກຂາລີວິວສິນຄ້າ

0
11764

ໃນບໍ່ເທົ່າໃດມື້ທີ່ຜ່ານ ໄດ້ມີການເຜີຍແຜ່ພາບວິດີໂອ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສາວລາວຄົນໜຶ່ງ ທີ່ໃສ່ເສື້ອໄໝ ແລະ ສິ້ນໄໝ ຈາກໃນພາບກໍມີພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ດ້ວຍການເຕັ້ນຍົ່ວຍຸ ແລະ ນັ່ງຖ່າງຂາລີວິວສິນຄ້າ.

ຈາກພຶດຕິກຳດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ເຫັນເຖິງຈຸດສຳຄັນຂອງຜູ້ຍິງ ເຊິ່ງບາງຄົນກໍສະແດງຄວາມຄິດເຫັນວ່າ ນີ້ເປັນສິດທິຂອງລາວໃນການສະແດງອອກ ແຕ່ກັບຫຼາຍຄົນກໍະແດງຄວາມຄິດເຫັນວ່າ ບໍ່ເໝາະສົມ ຍ້ອນການນຸ່ງຖືຊຸດໄໝ ບໍ່ຄວນມາຖ່າຍແບບນີ້.

ທ່ານເດຄິດເຫັນວ່າແນວໃດ ເລື່ອງນີ້ເໝາະສົມບໍ່.

ນອກນີ້ ທາງເພຈ ສາວລາວນັກລ້າ ເງີນຢວນ ກໍໄດ້ມີການເຜີຍແຜ່ພາບທີ່ບໍ່ເໝາະສົມອີກຈຳນວນຫຼາຍ.