Flurona ຄືການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ແລະ ຕິດເຊື້ອໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ພ້ອມກັນ

ໃນວັນທີ 2 ມັງກອນ 2021 ເວັບໄຊ້ ຂ່າວຕ່ງປະເທດ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງອິດສະລາແອນໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັສໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ແລະ ເຊື້ອໂຄວິດ-19 ພ້ອມກັນ ເຊິ່ງເປັນຄົນທໍາອິດຂອງປະເທດ. ຜູ້ຕິດເຊື້ອຄົນນີ້ແມ່ນເປັນແມ່ຍິງຖືພາທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນ ແລະ ມີອາການສະແດງພຽງໜ້ອຍດຽວແລະ ຕອນນີ້ໄດ້ເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວທີ່ໂຮງໝໍແລ້ວ.

ສໍານັກຂ່າວບາງແຫ່ງຍັງໄດ້ລາຍງານຕື່ມວ່າ ຜູ້ຕິດເຊື້ອຄົນນີ້ແມ່ນເປັນຄົນທໍາອິດຂອງໂລກທີ່ຕິດເຊື້ອ 2 ຊະນິດພ້ອມກັນ. ປະເທດອິດສະລາແອນມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາໃນຊ່ວງອາທິດກ່ອນ ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍປະມານ 2,000 ຄົນ ທ່າມກາງຄວາມວິຕົກກັງວົນວ່າຈະຕິດເຊື້ອທັງສອງຊະນິດນີ້ພ້ອມກັນ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກຂອງອິດສະລາແອນໄດ້ກ່າວວ່າມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີອີກຫຼາຍຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອໄວຣັສທັງສອງຊະນິດນີ້ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຢ່າງຊັດເຈນ. ທາງດ້ານທ່ານໝໍທີ່ຢູ່ໃນໂຮງໝໍ ເບລິນສັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຜູ້ຕິດເຊື້ອຄົນນີ້ເປັນການຕິດເຊື້ອມີ່ມີຊື່ວ່າ Flurona ທີ່ມາຈາກຄໍາວ່າ Flu ທີ່ແປວ່າໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ແລະ Coronavirus ທີ່ແປວ່າເຊື້ອໂຄໂຣນ່າ ທີ່ມີອາການບໍ່ຮຸນແຮງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ອໍານວຍການຂອງໂຮງໝໍຍັງໄດ້ກ່າວເສີມອີກວ່າ: “ໂຣກນີ້ເປັນໂຣກດຽວກັນ ພວກມັນເກີດມາຈາກໄວຣັສ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຫາຍໃຈຍາກ ເພາະໄວຣັສທັງສອງຊະນິດນີ້ໂຈມຕີທາງລະບົບການຫາຍໃຈ”