WHO ປະກາດຫຼັກການຮຽກຊື່ໄວຣັດໂຄວິດ-19 ການພັນແບບໃໝ່

ເມື່ອວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2021 ອົງການອານາໄມໂລກ ປະກາດຫຼັກການຮຽກຊື່ໄວຣັດໂຄວິດ-19 ການພັນແບບໃໝ່ ໂດຍໃຊ້ຕົວອັກສອນກຣີກໃນການລະບຸສາຍພັນຂອງໄວຣັດໂຄວິດກາຍພັນຈາກເມື່ອກ່ອນຮຽກດ້ວຍຊື່ປະເທດຕ່າງໆທີ່ພົບໄວຣັດນັ້ນເປັນຄັ້ງທຳອິດເຊັ່ນ: ອັງກິດ, ອິນເດຍ, ແອຟຣິກາໃຕ້ ເປັນຕົ້ນ.

ຈາກລະບົບການຮຽກຊື່ໃໝ່ຂອງ WHO ນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ໄວຣັດໂຄວິດສາຍພັນຕ່າງໆຖືກຮຽກໃໝ່ດັ່ງນີ້:

  1. ສາຍພັນ B.1.1.7 ພົບຄັ້ງທຳອິດໃນອັງກິດເອີ້ນວ່າ “ອັລຟາ”
  2. ສາຍພັນ B.1.351 ພົບຄັ້ງທຳອິດໃນແອຟຣິກາໃຕ້ຮຽກວ່າ “ເບຕາ”
  3. ສາຍພັນ P1 ພົບຄັ້ງທຳອິດໃນບຣາຊິນຮຽກວ່າ “ແກມມາ”
  4. ສາຍພັນ B.1.617.2 ພົບຄັ້ງທຳອິດໃນອິນເດຍຮຽກວ່າ “ເດລຕາ”

WHO ກ່າວວ່າລະບົບການຕັ້ງຊື່ໃໝ່ຊ່ວຍໃນການຖືກຕາໜ້າຂອງປະເທດທີ່ພົບການລະບາດຂອງໂຄວິດສາຍພັນໃໝ່ ວ່າເປັນຕົ້ນຕໍຂອງໄວຣັດສາຍພັນຕ່າງໆອີກດ້ວຍ.

ຮຽບຮຽງຂ່າວ: ພຸດສະດີ