5 ວິທີ ລີດຜົມບໍ່ໃຫ້ຜົມເສຍ

1

  1. ແບ່ງຜົມເປັນຊໍ່ໃຫ້ໜາບໍ່ບາງເກີນໄປ ຊໍ່ຜົມທີ່ໜາເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຕ້ອງລີດຄືນບໍລິເວນເກົ່າກັບໄປກັບມາຫຼາຍຄັ້ງ ໃນຂະນະທີ່ຊໍ່ຜົມທີ່ບາງເກີນໄປແມ່ນວ່າຈະລີດພຽງຄັ້ງດຽວກໍ່ເຮັດໃຫ້ຜົມຖືກຄວາມຮ້ອນໂດຍກົງ ແລະ ເສຍໄດ້ງ່າຍກ່ວາ
  2. ລີດເບົາໆຢ່າດືງຜົມ ໂດຍສະເພາະສາວຜົມຍາວມັກຈະດຶງຜົມໃນຂະນະລີບຜົມໄປນຳ ຍ້ອນຄວາມເຊື່ອທີ່ວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ຜົມເຮົາ ລີດງ່າຍກ່ວາກົ່າ ເຊິ່ງແທ້ຈິ່ງບໍ່ແມ່ນແບບນັ້ນເລີຍເພາະນັ້ນມັນຄືການທຳຮ້າຍຜົມນັ້ນເອງ
  3. ຢ່າລີດຜົມຄືນກັບໄປກັບມາຫຼາຍຄັ້ງ ຫຼາຍຄົນມັກຈະລີດ ຜົມກັບໄປກັບມາຫຼາຍຮອບຈົນຜົມຮ້ອນຈົນຄວັນຂື້ນ ເພາະເຊືອວ່າຜົມຈະຊື່ຢູ່ໄດ້ດົນ ນັ້ນເປັນຄວາມເຊື່ອທີ່ຜິດໆ ດັ່ງນັ້ນສາວໆ ຈຶ່ງຄວນລີດຜົມ ໃຫ້ຜົມພໍເບິ່ງມີນ້ຳໜັກ ແລະ ຊື່ລຽບກໍ່ພໍ
  4. ໃຊ້ຄີມບຳລຸງປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນກ່ອນລີດຜົມ ເປັນກຸນແຈສໍາຄັນສໍາລັບການລີດຜົມອັນນີ້ສາວໆຮູ້ບໍ່ວ່າການໃຊ້ ຄີມບຳລຸງປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນຈະຊ່ວຍປົກປ້ອງເສັ້ນຜົມຈາກຄວາມຮ້ອນໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ ດັ່ງນັ້ນຢ່າຂ້າມຂັ້ນຕອນນີ້ໄປເລີຍ ແລະ ນອກຈາກນີ້ຫລັງລີດຜົມຢ່າລືມສິດສະເປຟື້ນຟູຜົມທີ່ຖືກຄວາມຮ້ອນໄປພ້ອມໆກັນ
  5. ຫຼີກລ້ຽງການລີດຜົມຂະນະຜົມປຽກ ຫຼື ໝາດ ເພາະຜົມຈະເສຍຢ່າງໄວວາ ດັ່ງນັ້ນກ່ອນລີດຜົນຄວນໃຊ້ໄດເປົ່າຜົມໃຫ້ແຫ້ງທຸກຄັ້ງ