ADB ຫຼຸດການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕໃນປີ 2022 ຂອງປະເທດລາວ

0
261

ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (Asian Development Bank) ຫຼື ເອດີບີ ໄດ້ປັບຫຼຸດການການຄາດຄະເນທ່າອ່ຽງການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະເທດລາວ ເນື່ອງຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ການຫຼຸດລົງຂອງການສະໜອງ ທີ່ມັນເພີ່ມຄວາມກົດດັນຕໍ່ອັດຕາເງິນເຟີ້.

ທະນາຄານ​ພັດທະນາ​ພາກ​ພື້ນ​ ໄດ້​ຫຼຸດ​ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນຂອງ​ລາວ​ໃນ​ປີ 2022 ລົງ​ເຫຼືອ​ພຽງ 2,5% ​ເຊິ່ງຫຼຸດ​ລົງ​ຈາກ 3,4% ທີ່​ຄາດ​ການໄວ້​ໃນ​ເດືອນ​ເມສາ. ເອດີບີ ຍັງ​ໄດ້​ປັບ​​ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ຂອງ​ລາວ​ໃນ​ປີ 2023 ເປັນ 3,5% ເຊິ່ງຫຼຸດ​ລົງ​ຈາກ​ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ທີ່ 3,7%.

ອີງຕາມການວິເຄາະສະບັບປັບປຸງໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງ ເອດີບີ ໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນທ່າອ່ຽງການເຕີບໂຕທີ່ຕໍ່າລົງ ແມ່ນເນື່ອງຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ການຫຼຸດລົງຂອງການສະໜອງ ທີ່ມັນເພີ່ມຄວາມກົດດັນຂອງອັດຕາເງິນເຟີ້.

ຂະນະ​ທີ່​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ໄດ້​ເປີດດຳເນີນການເປັນ​ປົກກະຕິແລ້ວ ໃນ 6 ​ເດືອນ​ຕົ້ນ​ປີ ​ແລະ ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວຈາກຕ່າງປະເທດ ​ກໍ່​ເລີ່ມ​​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ, ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ນ້ຳມັນທີ່ມີການເໜັງຕີງ ເຮັດໃຫ້ຄ່າຄອງຊີບເພີ່ມຂຶ້ນ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ການໃຊ້ຈ່າຍ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຫຼຸດ​ລົງ.

ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາຝຸ່ນ (ປຸ໋ຍ), ອາຫານສັດ, ອາຫານ ແລະ ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ທີ່ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕໍ່ພາກ ກະສິກໍາ ແລະ ການຜະລິດ ເຊິ່ງມັນເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍຕົວຊ້າ.

ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາສິນຄ້າ ສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນຄົວເຮືອນໃນລາວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະຊາຊົນທີ່ທຸກຍາກ ທີ່ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການຂອງເຂົາເຈົ້າ. ອີງ​ຕາມ​ທະ​ນາ​ຄານໄດ້ລະບຸວ່າ​ ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່ເປັນສິ່ງທ້າ​ທາຍ ​ສໍາ​ລັບ​ບຸກ​ຄົນ​ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່​ຍັງ​ລວມເຖິງ​ການ​ເງິນ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ອີກດ້ວຍ.