7 ປັດໄຈ ”ຂາເປັນຕະຄິວ”

0
225

ອາການ ”ຂາເປັນຕະຄິວ” ເຊື່ອວ່າຫຼາຍຄົນເຄີຍພົບແມ່ນບໍ? ເຊິ່ງສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເປັນອາການດັ່ງກ່າວກໍມາຈາກຫຼາຍປັດໄຈ, ສາມາດອ່ານໄດ້ຕາມລຸ່ມນີ້ເລີຍ.

1. ການດື່ມນຳ້ໜ້ອຍເກິນໄປເຮັດໃຫ້ເຊວກ້າມຊີ້ນຂາດນໍ້າ.

2. ພາວະເກືອແຮ່ໃນຮ່າງກາຍບໍ່ສົມດູນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນທາດໂຊດ່ຽມ ແລະ ໂພເທສຊ່ຽມ

3. ຜູ້ທີ່ມີພາວະແຄວຊ່ຽມໃນເລືອດຕໍ່າ

4. ກ້າມຊີ້ນອ່ອນແຮງຈາກການເຮັດວຽກໜັກ ພາໃຫ້ເກີດຕະຄິວໄດ້.

5. ກ້າມຊີ້ນຂາດເລືອດໄປຫຼໍ່ລ້ຽງ, ໃນເວລາກ່ອນທີ່ຈະອອກກຳລັງກາຍຄວນວອມຮ່າງກາຍກ່ອນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເລືອດໄປຫຼໍ່ລ້ຽງກ້າມຊີ້ນໄດ້ພຽງພໍ.

6. ການນອນ, ນັ່ງ ຫຼື ຢືນໃນທ່ວງທ່າທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເໝາະສົມ ເຮັດໃຫ້ເລືອດໄຫຼວຽນບໍ່ສະດວກ

7. ຜູ້ທີ່ມີພາວະຫຼອດເລືອດແດງແຂງ ຫຼື ຫຼອດເລືອດຕີບຕັນເຊັ່ນ: ຜູ້ສູງອາຍຸອາດເປັນຕະຄິວໃນເວລາທີ່ຍ່າງດົນ.

ຂໍ້ມູນ: paolohospital