ໜ້າທີ່ຂອງ “ຕັບ” ທີ່ຫຼາຍຄົນບໍ່ຮູ້!

0
2171

ຕັບເປັນອະໄວຍະວະທີ່ສຳຄັນຂອງມະນຸດເຮົາ ທີ່ມີໜ້າທີ່ຫຼາຍຢ່າງເປັນຕົ້ນແມ່ນຂັບສານພິດອອກຈາກຮ່າງກາຍ, ປ້ອງກັນພະຍາດຕ່າງໆ ໃຫ້ຮ່າງກາຍມີຄວາມແຂງແຮງ

  1. ຕັບສະສົມທາດເຫຼັກສຳຮອງ, ລວມຮອດວິຕາມິນ ແລະທາດເຫຼັກຕ່າງໆ
  2. ຕັບຜະລິດນໍ້າຍ່ອຍ ສຳລັບຍ່ອຍອາຫານ
  3. ຕັບລ້າງສານພິດທີ່ເປັນສານເຄມີອອກຈາກຮ່າງກາຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນເຫຼົ້າ, ເບຍ
  4. ຕັບເກັບພະລັງງານ ໂດຍການສະສົມຂອງນໍ້າຕານໄວ້
  5. ຕັບສ້າງເລືອດໃຫ້ລະບົບຕ່າງໆ
  6. ຕັບຜະລິດໂປຣຕີນໃໝ່ໆ ທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການ ເພື່ອໃຫ້ສຸຂະພາບດີ ແລະຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ເຕັມທີ່
  7. ຕັບກັ່ນສານພິດທີ່ມານຳອາກາດ ໃຫ້ປອດສານພິດ
  8. ຕັບຜະລິດສານທີ່ເຮັດໃຫ້ເລືອດແຂງໂຕ ໃນເວລາທີ່ເຮົາບາດ
  9. ຕັບປ້ອງກັນພະຍາດຕ່າງໆທີ່ຈະເຂົ້າມາຮ່າງກາຍ

ສຳຫຼັບທ່ານທີ່ຮັກສຸຂະພາບ ຕິດຕາມເລື່ອງດີດີ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!

ifram FB ວິທະຍາສຶກສາ