ແບ້ປະຫຼາດທີ່ຫາເບິ່ງໄດ້ຍາກເກີດທີ່ອິນເດຍ

ເວັບໄຊເອັມດີທີວີ ລາຍງານເລື່ອງລາວຂອງລູກແບ້ທີ່ເກີດມາຜິດປົກກະຕິມີຕາດຽວ, ຫູດຽວ ໜ້າຕາຜິດສ່ວນ ໃນໝູ່ບ້ານທີ່ລັດ ອັສສຳ ປະເທດອິນເດຍ ແຕ່ກັບຍັງມີຊີວິດລອດຈົນຮອດທຸກມື້ນີ້ ແທນທີ່ຈະຕາຍຕັ້ງແຕ່ກຳເນີດແລ້ວ ເຮັດໃຫ້ຊາວບ້ານແຫ່ກັນໄປເບິ່ງ ແລະ ລືວ່າມັນປະຕິຫານແທ້ໆ

ທ້າວ ມຸກຫຸຣິ ດາສ ເຈົ້າຂອງແບ້ໃຫ້ສຳພາດວ່າ “ຂ້ອຍເຖິງກັບຊັອກ ມັນຄືປະຕິຫານ ຜູ່ຄົນແຫ່ມາບ່ອນນີ້ເພື່ອຈະມາເບິ່ງແບ້ໂຕນີ້” ກ່ອນກ່າວຢືນຢັນວ່າ ເປັນໜ້າທີ່ຂອງຕົນທີ່ຈະລ້ຽງດູແບ້ໂຕນີ້ ໃຫ້ຄືກັບແບ້ທຳມະດາໂຕອື່ນໆ

ທ້າວ ດາສ ເຊື່ອອີກວ່າ ການເກີດມາຂອງແບ້ໂຕນີ້ຈະນຳໂຊກມາສູ່ຄອບຄົວ ອາດເປັນປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ເຮັດໃຫແບ້ມາເກີດທີ່ເຮືອນຂອງຕົນ ເພາະຕອນນີ້ມີຊາວບ້ານແຫ່ກັນມາເບິ່ງເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວມີຊື່ສຽງ.

ດ້ານຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ ແບ້ທີ່ເກີດມາລັກສະນະນີ້ເພາະມີອາການຕິດເຊື້ອທີຮຽກວ່າ ຟຊໂລປ້ຽນຂອງເອັມບຣິໂອບໍ່ສາມາດແບ່ງເບົ້າຕາອອກເປັນສອງເບົ້າຢ່າງເໝາະສົມ