ແຈ້ງເຕືອນນໍ້າຖ້ວມ ປະຈໍາວັນທີ 14 ກັນຍາ 2003

0
279

ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດອອກແຈ້ງເຕືອນນໍ້າຖ້ວມ ປະຈໍາວັນທີ 14 ກັນຍາ 2003, ເວລາ 12 ໂມງ 00 ເນື່ອງຈາກວ່າໄດ້ມີຝົນຕົກປານກາງ ຫາຕົກຫນັກຕິດຕໍ່ກັນຫຼາຍວັນຜ່ານມາຢູ່ແຂວງພາກກາງ, ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ລະດັບແມ່ນໍ້າສາຂາໄດ້ເພີ່ມ ຂຶ້ນຢ່າງໄວໂດຍສະເພາະລະດັບນໍ້າ ຂົວເຊບັ້ງໄຟ(ເຊບັ້ງໄຟ) ເຊົ້າມື້ນີ້ແທກໄດ້ 17.70 ແມັດ ໄດ້ສູງກ່ວາເຂດລະດັບເຕືອນໄພ (ເຂດເຕືອນໄພ 17.50 ແມັດ, ເຂດອັນຕະລາຍ 18.50 ແມັດ) ແລະ ລະດັບນໍ້າ ເຊຈໍາພອນ ແທກໄດ້ 8.0 ແມັດ ໄດ້ກາຍເຂດລະດັບອັນຕະລາຍ (ເຂດ ອັນຕະລາຍ 8.00 ແມັດ).

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງເຕືອນເຖິງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງທຸກພາກສ່ວນ ທີ່ອາໄສຢູ່ ລຽບຕາມແຄມນໍ້າເຊບັ້ງໄຟ ແລະ ເຊຈໍາພອນ, ຈົ່ງມີສະຕິລະວັງຕໍ່ສະພາບຝົນຕົກຕິດຕໍ່ກັນຫຼາຍວັນ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີ ນໍ້າຖ້ວມຊູ, ນໍ້າຖ້ວມອັ່ງ ເກົດຂື້ນໄດ້ໃນໄລຍະວັນທີ 1 ຫາ ຂວັນຕໍ່ຫນ້ານີ້. ພ້ອມທັງກະກຽມຍົກຍ້າຍວັດຖຸສິ່ງຂອງທີ່ມີຄ່າ ແລະ ສັດລ້ຽງໄປໄວ້ບ່ອນທີ່ປອດໄພ ແລະ ຂໍໃຫ້ຕິດຕາມການລາຍງານຂ່າວ ພະຍາກອນອາກາດຈາກກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.