ແຈ້ງການ !! ຫ້າມຈໍາໜ່າຍຫວຍຜ່ານທາງແອບພລິເຄຊັນ

0
266

ເນື່ອງຈາກມີກະແສເກີດຂຶ້ນຫຼາຍກ່ຽວກັບການຈໍາໜ່າຍຫວຍຜ່ານທາງແອບພລິເຄຊັນ ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດລັດ ວິສາຫະກິດ ຫວຍພັດທະນາໄດ້ອອກແຈ້ງການມາຍັງທ່ານຊາບວ່າ: ການເຄື່ອນໄຫວຈໍາໜ່າຍຫວຍພັດທະນານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເລກ 4 ໃນໄລຍະຜ່ານມາເຫັນວ່າມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການປະຕິບັດລະບຽບການຈໍາໜ່າຍໄດ້ດີ, ມີປະສິດທິຜົນດີ, ປະກອບສ່ວນສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ງົບປະມານຂອງລັດຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ມີລັກສະນະເພິ່ມຂຶ້ນຫຼາຍສົມຄວນ, ເນື່ອງຈາກໃນປີ 2021 ເປັນຕົ້ນມາ ຜ່ານການຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົວແທນ ໄດ້ພົບເຫັນການຈໍາໜ່າຍຫວຍຂາຍຜ່ານແອບພລິເຄຊັນຂອງເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມ (U-money), ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດ (BCEL One) ແລະ ຊ່ອງທາງອື່ນໆ ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກກະຊວງການເງິນກໍຄືລັດວິສາຫະກິດຫວຍພັດທະນາຕາມລະບຽບການ ແລະ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາທີ່ໄດ້ເຊັນຮ່ວມ ໃນປີ 2021 ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນ (ມາດຕາ 7)ອັນກໍ່ໃຫ້ມີຄວາມບໍ່ສະຫງົບໃນບັນດາຕົວແທນຈໍາໜ່າຍດ້ວຍກັນ, ເກີດມີຫາງສຽງສັງຄົມທາງສື່ອອນລາຍ.

ສະນັ້ນ, ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາຂໍ້ຂັດແຍ່ງຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມອີກລະຫວ່າງບໍລິສັດລັດ ວິສາຫະກິດ ຫວຍພັດທະນາ ມີຄວາມຈໍາເປັນ ແຈ້ງໃຫ້ຕົວແທນຈໍາໜ່າຍຢຸດເຊັນການຂາຍຜ່ານຊ່ອງທາງດັ່ງກ່າວທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກກະຊວງການເງິນ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນຈັນ, ອອກຄັ້ງວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ, ຖ້າຍັງສືບຕໍ່ຂາຍ (ບໍ່ຢຸດເຊົາ) ຈະໄດ້ປັບໄໝໃນອັດຕາ 6% ຂອງ ມູນຄ່າຈໍາໜ່າຍຕາມສັນຍາໃນ (ມາດຕາ 7) ແລະ ຖ້າຫາກຍັງສືບຕໍ່ລະເມີດອີກເປັນ (ຄັ້ງທີ 2) ຈະໄດ້ປັບໄໝໃນອັດຕາ 9% ຂອງມູນຄ່າຈໍາໜ່າຍພ້ອມທັງປິດລະບົບການຈໍາໜ່າຍຂອງຕົວແທນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມ