ເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພຂອງບໍລິສັດຟຣອນເທຍ ເຊີວິດ ລີມິເຕັດ

0
724

ເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພຂອງບໍລິສັດຟຣອນເທຍ ເຊີວິດ ລີມິເຕັດ ທີ່ມີພະນັກງານທັງໝົດ160 ກວ່າຄົນ, ໂດຍຈະປະຈຳການຕາມສະຖານີຕ່າງໆນັບແຕ່ສະຖານີໂດຍສານນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຫາບໍ່ເຕນ, ພ້ອມນີ້ ຍັງມີປະຈຳການຕາມສະຖານີຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະບ່ອນເກັບມ້ຽນສິນຄ້າຕ່າງໆນຳອີກ.

ທ່ານ ກົວເຈຍຄ່າຍ ຜູ້ຈັດການໂຄງການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ບໍລິສັດຟຣອນເທຍ ເຊີວິດ ລີມິເຕັດ ກ່າວວ່າ: ບໍລິສັດເຮັດໜ້າທີ່ ເພື່ອຮັກສາຄວາມປອດໄພຕາມແລວທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແຕ່ລະສະຖານີ, ປັດຈຸບັນກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນທົດລອງເພື່ອກວດສອບ ແລະ ທົດລອງວຽກການຮັກສາຄວາມປອດໄພຕົວຈິງ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຕົ້ນຕໍຂອງບໍລິສັດ ແມ່ນການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ຮັບຜິດຊອບທາງລົດໄຟທັງໝົດ ເປັນຕົ້ນ ບໍ່ໃຫ້ມີຂີ້ລັກງັດແງະ, ແລະເຮັດສິ່ງບໍ່ດີ ຕາມແລວທາງລົດໄຟ ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາຕ່າງໆ ໃນເວລາຂະບວນລົດໄຟກຳລັງແລ່ນຢູ່ເທິງລາງ.

ບໍລິສັດຮັກສາຄວາມປອດໄພຟຣອນເທຍ ເຊີວິດ ລີມິເຕັດ (Frontier Services Limited) ແມ່ນກຸ່ມທຳອິດທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາເຮັດໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບໂຄງການລົດໄຟລາວ-ຈີນ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: Lao National Radio