ເນື່ອງຈາກມີຝົນຕົກໜັກ ແລະ ພາຍຸເຮັດໃຫ້ຫຼາຍພື້ນທີ່ໃນເມືອງລອນດອນເກີດມີນໍ້າຖ້ວມ

0
1230

ເວັບໄຊ້ BBC News ໄດ້ລາຍງານເຖິງເຫດການນໍ້າຖ້ວມຢູ່ເມືອງລອນດອນປະເທດອັງກິດ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງຫຼາຍສາຍບໍ່ສາມາດສັນຈອນໄປມາໄດ້ ແລະ ສະຖານີລົດໄຟຟ້າໃຕ້ດິນກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໂດຍທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ແນະນໍາບໍ່ໃຫ້ມີການເດີນທາງໃນຊ່ວງນີ້ເພື່ອຄວາມປອດໄພ.

ທາງດ້ານສໍານັກງານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງປະເທດອັງກິດໄດ້ອອກມາເຕືອນກ່ຽວກັບນໍ້າຖ້ວມສອງຄັ້ງໃນເມືອງລອນດອນທີ່ໃກ້ກັບ Beverley Brook in Worcester Park ແລະ West Barnes. ນອກຈາກນີ້, ຍັງໄດ້ມີການແຈ້ງເຕືອນນໍ້າຖ້ວມທີ່ຮຸນແຮງໂດຍລວມປະມານ 14 ຄັ້ງ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ຈະເກີດຂຶ້ນຢູ່ບໍລິເວນເມືອງຫຼວງຂອງອັງກິດ ແລະ ບໍລິເວນໃກ້ຄຽງເມືອງຫຼວງ.

ນັກອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາຂອງ Met Office meteorologist ໄດ້ກ່າວວ່າ: ພື້ນທີ່ບາງສ່ວນຂອງພາກໃຕ້ອາດຈະເກີດມີຝົນຕົກ ແລະ ເມືອງລອນດອນເອງກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກນໍ້າຖ້ວມຢ່າງຮຸນແຮງຫຼັງຈາກທີ່ມີຝົນຕົກໜັກເປັນໄລຍະເວລາໜຶ່ງເດືອນ.