ອາຫານທີ່ຄວນກິນ ແລະຫຼີກລຽງສຳລັບແຕ່ລະກຸບເລືອດ

0
2242
 1. ກຸບເລືອດ O ຈະເປັນຄົນທີ່ກິນຊີ້ນສັດໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ເນື່ອງຈາກວ່າກະເພາະມີຄວາມເປັນກົດສູງ ເຮັດໃຫ້ການຍ່ອຍອາຫານປະເພດຊີ້ນສັດໄດ້ດີ, ດູດຊຶມສານອາຫານໄດ້ດີ, ສາມາດນໍາໄປໃຊ້ໃນສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍໄດ້ດີ, ແຕ່ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີຈຶ່ງບໍ່ຄວນກິນຊີ້ນສັດຫຼາຍ ໂດຍຫັນມາກິນຜັກແທນ. ຄົນກຸບເລືອດ O ມັກມີບັນຫາເລື່ອງລະດັບໂຮໂມນໄທລອຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍໄດ້ງ່າຍ ແລະຄວນລະມັດລະວັງເລື່ອງເລືອດແຂງໂຕຊ້າ ເພາະກໍຄົນກຸບນີ້ມີເລືອດທີ່ແຫຼວຫຼາຍ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຄວນເລືອກກິນອາຫານທີ່ມີວິຕາມິນເຄ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເລືອດແຂງໂຕໄວ ສຳລັບອາຫານທີ່ຄວນກິນ ແລະຫຼີກລຽງມີຄື:
 • ອາຫານ: ກິນຊີ້ນສັດໄດ້ທຸກຊະນິດ, ລວມຮອດອາຫານທະເລທຸກຢ່າງ ແຕ່ຕ້ອງລະວັງເລື່ອງໄຂມັນ ແລະຄໍເລດເຕີລໍຈາກສັດ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຄວນກິນນົມ, ເນີຍ ແລະໄຂ່ໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມ
 • ຜັກ: ກິນໄດ້ທຸກປະເພດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜັກຫົມ ເນື່ອງຈາກມີວິຕາມິນເຄສູງ ແຕ່ຄວນຫຼີກລຽງຜັກປະເພດກະຫຼໍາ, ເຫັດຫອມ, ໝາກເຂືອຍາວ ແລະມັກຝຣັ່ງ
 • ໝາກໄມ້: ກິນໄດ້ທຸກຊະນິດ ໂດຍສະເພາະໝາກເຊີລີ່ ແລະບູເບີລີ່, ເນື່ອງຈາກຊ່ວຍຫຼຸດນໍ້າໜັກໄດ້ດີ, ໝາກໄມ້ທີ່ຄວນຫຼີກລຽງຄື: ໝາກໄມ້ທີ່ມີລົດສົ້ມ, ສະຕໍເບີລີ່, ໝາກພ້າວ, ເພາະມີຄວາມເປັນກົດສູງ
 • ເຄື່ອງດື່ມ: ຄວນດື່ມຊາສະໝຸນໄພຕ່າງໆ ແລະຢຸດການດື່ມກາເຟ, ເບຍ ເພາະຈະເປັນການເພີ່ມກົດໃນກະເພາະອາຫານ
 1. ກຸບເລືອດ A ຕ້ອງກິນເນື້ອສັດໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ແລະກິນຜັກໃຫ້ຫຼາຍໆ ເພາະວ່າມີກົດໃນກະເພາະອາຫານຕໍ່າຫຼາຍ ແລະເລືອດເຂັ້ມຂຸ້ນສູງ, ຖ້າກິນຊີ້ນສັດຕະຫຼອດຈະເຮັດໃຫ້ເລືອດໄຫຼວຽນຊ້າ ເຮັດໃຫ້ເປັນພະຍາດຫົວໃຈໄດ້ ແລະສ່ຽງເປັນພະຍາດມະເຮັງ, ເບົາຫວານ ສຳລັບອາຫານຄວນກິນ ແລະຫຼີກລຽງດັ່ງນີ້
 • ອາຫານ: ຄວນຫຼີກລຽງການກິນຊີ້ນສັດ, ຍົກເວັ້ນປາເຊວມອນ, ປາທູທີ່ສາມາດກິນໄດ້, ສ່ວນໂປຣຕີນຄວນໄດ້ຮັບຈາກຖົ່ວເຫຼືອງ ຫຼືນໍ້ານົມຖົ່ວເຫຼືອງ, ທົດແທນຊີ້ນສັດ, ໄຂ່ກິນໄດ້ບາງຄັ້ງ
 • ຜັກ: ຄວນກິນປະເພດຫົວຫອມບົ່ວໃຫຍ່, ຜັກຫົມ, ກະທຽມ ທີ່ຊ່ວຍກະຕຸ້ນສ້າງພູມຄຸ້ມກັນ
 • ໝາກໄມ້: ກິນໄດ້ຫຼາຍຊະນິດ ຍົກເວັ້ນ ກ້ວຍ, ແຄນຕາລູບ, ແຕງໂມ, ໝາກມ່ວງ , ໝາກຫຸ່ງ ເພາະຍ່ອຍຍາກ ເຮັດໃຫ້ກະເພາະລະຄາຍເຄືອງ
 • ເຄື່ອງດື່ມ: ຄວນດື່ມຊາ, ກາເຟ ແລະວາຍແດງ, ຄວນຫຼີກລຽງ ການດື່ມເບຍ ໂຊດາ, ນໍ້າອັດລົມ ເພາະເຮັດໃຫ້ມີກົດໃນກະເພາະອາຫານ
 1. ກຸບເລືອດ B ເປັນກຸບທີ່ກິນໄດ້ທັງຊີ້ນສັດ ແລະຜັກໃນປະລິມານທີ່ພໍດີ, ເລືອດມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນໃນລະດັບດີ, ເປັນຄົນອ້ວນໄດ້ງ່າຍ ແລະພູມຄຸ້ມກັນບົກພ່ອງໄດ້ງ່າຍ ບາງຄົນອາດມີບັນຫາເລື່ອງການຕິດເຊື້ອໄວລັດ, ມີລະບົບປະສາດບໍ່ດີ, ມີອາການເຈັບຕາມຄໍ່ຕະຫຼອດ ແລະມີໂອກາດເກີດພູມແພ້ໃນຕົນເອງ, ສຳລັບຄົນກຸບເລືອດນີ້ຈະບໍ່ມີແນວໂນ້ມຈະເປັນພະຍາດມະເຮັງ ຫຼືຫົວໃຈ ອາຫານທີ່ຄວນກິນ ແລະຫຼີກລຽງມີຄື:
 • ອາຫານ: ຊີ້ນທີ່ຄວນກິນແມ່ນຊີ້ນກະຕ່າຍ, ແກະ, ກວາງ, ໄກ່ງວງ, ປາແຊວມອນ ແຕ່ຊີ້ນໄກ່, ກຸ້ງ, ປູ, ຫອຍແຄງຄວນຫຼີກລຽງ ເພາະມີຜົນຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍ. ສ່ວນນົມ, ເນີຍ, ໄຂ່ ກິນໄດ້ໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມ, ຫຼີກລຽງການກິນແປ້ງສາລີ, ຖົ່ວດິນ ເພາະບໍ່ດີຕໍ່ລະບົບເຜົາຜານ
 • ຜັກ: ຄວນກິນກະຫຼໍາປີ, ຫົວຫອມບົ່ວໃຫຍ່, ຂີງ, ຜັກສີຂຽວ ສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນພູມແພ້ໄດ້
 • ໝາກໄມ້: ກິນໄດ້ທຸກຊະນິດ ໂດຍສະເພາະໝາກນັດ ຊ່ວຍໃຫ້ເລືອດໝູນວຽນໄດ້ດີ ແຕ່ຄວນຫຼີກລຽງໝາກພິລາ
 • ເຄື່ອງດື່ມ: ຄວນດື່ມນໍ້າຂີງ, ຊາຂຽວ ເພາະຊ່ວຍບຳລຸງປະສາດ
 1. ກຸບເລືອດ AB ບໍ່ຄວນກິນຊີ້ນສັດ ແລະກິນຜັກຫຼາຍເກີນໄປ ເພາະຄົນກຸບເລືອດນີ້ມີກົດໃນກະເພາະອາຫານຕໍ່າ, ຄວນຫຼີກລຽງອາຫານທີ່ດອງ ເພາະມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ມັກມີບັນຫາເລື່ອງພູມຄຸ້ມກັນອ່ອນແອ ສ່ຽງຕໍ່ການເປັນພະຍາດຫົວໃຈ, ມະເຮັງ ແລະເບົາຫວານ, ອາຫານທີ່ຄວນກິນ ແລະຫຼີກລຽງມີຄື:
 • ອາຫານ: ຄວນກິນເຕົາຫູ້, ອາຫານຈາກຖົ່ວເຫຼືອງ, ຊີ້ນສັດຄວນທີ່ກິນຄື ຊີ້ນແກະ, ກະຕ່າຍ, ກວງ, ໄກ່ງວງ. ສ່ວນຊີ້ນໄກ່, ປາ ຄວນຫຼີກລຽງ ເພາະຍ່ອຍຍາກ ແລະເປັນພິດຕໍ່ລະບົບທາງເດີນອາຫານ
 • ຜັກ: ກິນໄດ້ທຸກຊະນິດ
 • ໝາກໄມ້: ຄວນກິນເຊີລີ່, ໝາກນັດ, ໝາກກ້ຽງໃຫຍ່, ອະງຸ່ນ ເພາະຊ່ວຍສ້າງຄວາມສົມດູນຂອງກົດໃນເນື້ອເຍື່ອ ຄວນຫຼີກລຽງ ໝາກກ້ວຍ, ໝາກສີດາ, ໝາກມ່ວງ
 • ເຄື່ອງດື່ມ: ຄວນດື່ມວາຍແດງ ແຕ່ຄວນກິນມື້ລະ 1 ແກ້ວ ເພື່ອຊ່ວຍເສີມສ້າງພູມຕ້ານທານຂອງຫົວໃຈ ແລະມະເຮັງ, ຊາຂຽວ ຊ່ວຍຟື້ນຟູລະບົບພູມຄຸ້ມກັນ ຫຼືນໍ້າອຸ່ນ ປະສົມນໍ້າໝາກນາວ ດື່ມຕອນເຊົ້າເພື່ອຊ່ວຍໃນການຍ່ອຍ ແລະສ້າງລະບົບລຳໄສ້ໄດ້

ສຳຫຼັບທ່ານທີ່ຮັກສຸຂະພາບ ຕິດຕາມເລື່ອງດີດີ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!

ifram FB ວິທະຍາສຶກສາ