ຫຼັງເກີດລູກໃຫມ່ 10 ເລື່ອງທີ່ແມ່ຄວນຮູ້

ນອກຈາກການດູແລຕົວເອງຕັ້ງແຕ່ຕອນຖືພາຈົນຮອດຕອນເກີດລູກແລ້ວ ໃນຊ່ວງເວລາຫຼັງເກີດລູກໃໝ່ແມ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ດູແລຕົວເອງເປັນພິເສດ ໃນຄໍລຳ ແມ່ ແລະ ລູກ ວັນນີ້ເຮົາຈະມຮນຳສະເໜີ 10 ເລື່ອງທີ່ຄົນເປັນແມ່ຄວນຮູ້ຫຼັງເກີດລູກໃໝ່

  1. ຄວນນອນພັກຜ່ອນໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ
  2. ກິນອາຫານທີ່ຍ່ອຍງ່າຍ ແລະ ມີປະໂຫຍດ
  3. ຮັກສາຄວາມສະອາດຂອງຮ່າງກາຍ
  4. ໝັ່ນດູແລເຕົ້ານົມ ແລະ ຫົວນົມໃຫ້ສະອາດຢູ່ສະເຫມີ
  5. ດູແລບາດແຜຫຍິບ ຫຼື ແຜຜ່າຕັດໃຫ້ດີ
  6. ງົດມີເພດສຳພັນຢ່າງໜ້ອຍ 6 ອາທິດ
  7. ຢຸດກັງວົນເລື່ອງປະຈຳເດືອນທີ່ອາດມາຊ້າ
  8. ຫຼັງເກີດລູກ 1 ເດືອນຄວນໄປພົບແພດເພື່ອກວດຮ່າງກາຍ
  9. ອອກກຳລັງກາຍຟື້ນຟູສຸຂະພາບ
  10. ຫາກມີອາການໄຂ້ໜາວສັ່ນ, ນ້ຳຄາວປາມີກິ່ນເໝັນ, ມີເລືອດໄຫລອອກ, ເຕົ້ານົມບວມຊ້ຳອັກເສບ, ປວດທ້ອງທ້ອງ, ຢ່ຽວເລື່ອຍໆຈົນຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ມີອາການຂັດ ໃຫ້ຟ້າວໄປພົບແພດ

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: http://www.meemodel.com/mom
ຕິດຕາມນານາສາລະ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!