ວິທີເຮັດໃຫ້ປະຈຳເດືອນມາໄວເຮັດໄດ້ແທ້ບໍ່?

0
1593

Untitled-1

ປະຈຳ​ເດືອນ​ສຳລັບ​ຜູ້ຍິງຊື່​ກໍ​ບອກ​ຢູ່​ແລ້ວ​ວ່າ​ຈະ​ຕ້ອງ​ມາ​ທຸກ​ເດືອນແຕ່​ຈະ​ມາ​ຕອນ​ໃດ ເວລາ​ໃດ​ນັ້ນ​ກໍ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ກັບ​ສະພາບ​ຮ່າງກາຍ​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ຄົນແຕ່​​ປະຈຳ​ເດືອນ​ຈະ​ມາ​ໄວ​ຫລື​ຊ້າ​ກໍ​ຄົງ​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ໃຜ​ກັງວົນຖ້າ​ຫາກວ່າ​ໄລຍະນັ້ນ​ຂອງ​ເດືອນ​ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ຄາວຽກ​ຫລື​ຕ້ອງ​ເຮັດຫຍັງ​ທີ່​ສຳຄັນ​ໆດັ່ງ​ນັ້ນ​​ສາວໆຫລາຍ​ຄົນ​ຈຶ່ງ​ຕ້ອງ​ຊອກຫາ​ວິທີ​ການ​ເລື່ອນ​ປະຈຳ​ເດືອນ​ເຮັດໃຫ້​ມາ​ໄວ​ຂຶ້ນ​ຫລື​ຊ້າ​ລົງ​ກວ່າ​ປົກກະຕິແຕ່​ທັງ​ນີ້​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແລ້ວ​ໃນ​ທາງ​ການ​ແພດການ​ເລື່ອນ​ປະຈຳ​ເດືອນ​ໃຫ້​ມາ​ຊ້າ​ລົງ​ເບິ່ງ​ຄື​ຈະ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ຫລາຍກວ່າ​ການເຮັດໃຫ້​ປະຈຳ​ເດືອນ​ມາ​ໄວ​ກວ່າ​ເກົ່າແຕ່​ທັງ​ນີ້​ກໍ​ບໍ່ແມ່ນວ່າ​ການ​ເລື່ອນ​ປະຈຳ​ເດືອນ​ໃຫ້​ມາ​ໄວ​ຂຶ້ນ​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ໂອ​ກາດ​ເຮັດ​ໄດ້​ເລີຍຊຶ່ງ​ຖ້າ​ໃຜ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ຫາ​ວິທີ​ຢູ່ມື້​ນີ້​​ກໍ​ມີ​ວິທີ​ການ​ກະຕຸ້ນ​ໃຫ້​ປະຈຳ​ເດືອນ​ມາ​ໄວ​ຂຶ້ນ​ແບບ​ປອດ​ໄພ​ແລະ​ໄດ້​ຜົນ​ມາ​ຝາກ​

ວິທີ​ເຮັດໃຫ້​ປະຈຳ​ເດືອນ​ມາ​ໄວ​ຂຶ້ນສາມາດ​ເຮັດ​ໄດ້​ດັ່ງນີ້

ເລືອກ​ກິນ​ຫມາກໄມ້​ທີ່​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮ້ອນ​ກັບ​ຮ່າງກາຍສາມາດ​ຊ່ວຍ​ເຮັດໃຫ້​ຮອບ​ເດືອນ​ມາ​ກ່ອນ​ເວລາ​ປົກກະຕິ​ໄດ້ໂດຍ​ຫມາກໄມ້​ທີ່​ຄວນ​ກິນ​ເມື່ອ​ຢາກ​ໃຫ້​ປະຈຳ​ເດືອນ​ມາ​ໄວ​ຂຶ້ນກໍ​ຄື ໝາກນັດ,ກາຣົດ,ນ້ຳ​ພິລາ,ໝາກອຶ,ໝາກຮຸ່ງເປັນ​ຕົ້ນໂດຍ​ຈາກ​ທີ່​ເຄີຍ​ກິນ​ປົກກະຕິໃຫ້​ເພີ່ມ​ປະລິມານ​ການ​ກິນ​ໃຫ້​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ​ກວ່າ​ເທົ່າ​ໂຕຊຶ່ງ​ຫມາກໄມ້​ເຫລົ່າ​ນີ້​ຈະ​ຊ່ວຍ​ເພີ່ມ​ອຸນຫະພູມ​ໃນ​ຮ່າງກາຍແລະ​ຊ່ວຍ​ກະຕຸ້ນ​ການ​ຜະລິດ​ຮໍໂມນ​ເອດ​ໂຕ​ເຈນຊຶ່ງ​ຈະ​ສາມາດ​ເລື່ອນ​ປະຈຳ​ເດືອນ​ໃຫ້​ມາ​ໄວ​ກວ່າ​ປົກກະຕິ​ໄດ້

ດື່ມ​ນ້ຳ​ຕານ​ໂຕນົດ​ກ່ອນ​ກິນອາຫານ​ທຸກ​ເຊົ້າຈະ​ຊ່ວຍ​ກະຕຸ້ນ​ໃຫ້​ຮອບ​ເດືອນ​ມາ​ກ່ອນ​ເວລາ​ປົກກະຕິ​ໄດ້

ສຳລັບ​ສາວໆທີ່​ປະຈຳ​ເດືອນ​ມາ​ຊ້າ​ກວ່າ​ປົກກະຕິ​ຫລາຍ​ໆແນະ​ນຳ​ໃຫ້​ກິນ​ຢາ​ສະຕີ​ກ່ອນ​ນອນ​ທຸກ​ຄືນເພາະ​ສ່ວນ​ປະກອບ​ໃນ​ຢາ​ສະຕີ​ຈະ​ມີສະ​ໝຸນ​ໄພ​ທີ່​ຊ່ວຍ​ປັບ​ຮໍໂມນ​ແລະ​ບຳ​ລຸງ​ເລືອດ​ໃນ​ຮ່າງກາຍຈະ​ຊ່ວຍ​ເຮັດໃຫ້​ປະຈຳ​ເດືອນ​ມາ​ໄວ​ຂຶ້ນ​ໄດ້

ສຳລັບ​ໃນ​ທາງ​ການ​ແພດແທ້ໆແລ້ວ​ການ​ເລື່ອນ​ປະຈຳ​ເດືອນ​ໃຫ້​ມາ​ໄວ​ຂຶ້ນ​ອາດຈະ​ເປັນ​ໄປ​ບໍ່​ໄດ້ແຕ່​ທັງ​ນີ້​ສາວໆກໍ​ສາມາດ​ເພີ່ມ​ໂອ​ກາດ​ກະຕຸ້ນ​ປະຈຳ​ເດືອນ​ໃຫ້​ມາ​ໄວ​ຂຶ້ນ​ໄດ້ຊຶ່ງ​ວິທີ​ການເຮັດ​ກໍ​ສາມາດ​ປະຕິບັດ​ໄດ້​ຕາມ​ທີ່​​ແນະ​ນຳ​ໄປ​ຂ້າງ​ຕົ້ນຊຶ່ງ​ຖື​ເປັນ​ວິທີ​ທີ່​ປອດ​ໄພ​ແລະ​ສາມາດ​ເພີ່ມ​ໂອ​ກາດ​ເຮັດໃຫ້​ປະຈຳ​ເດືອນ​ມາ​ໄວ​ຂຶ້ນ​ໄດ້​ຫລາຍ​