ລາຄານໍ້າມັນປັບຂຶ້ນອີກ ຕ້ອນຮັບປີໃຫມ່

ອິງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າເລກທີ 0412/ອຄ.ກຄພນ ລົງວັນທີ 05/04/2018 ໃຫ້ມີຜົນຕອນ 6:00 ໂມງເຊົ້າວັນທີ 06/04/2018 ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.