ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ລູກອ້ວນຫຼາຍ ເພາະພະຍາດພວກນີ້ຈະຖາມຫາ! ຢາກຮູ້…ຕ້ອງອ່ານ

ມີຜົນງານວິໄຈພົບວ່າ ຫາກປ່ອຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍອ້ວນຕໍ່ໄປເລື່ອຍໆ ເຂົາກໍ່ມີໂອກາດກາຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ອ້ວນໄດ້ເຖິງ 30% ແຕ່ຖ້າເດັກໄວລຸ້ນອ້ວນ ເຂົາກໍ່ຈະກາຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ອ້ວນໄດ້ຫຼາຍເຖິງ 80% ແລ້ວຄົນທີ່ເປັນໂຣກອ້ວນກໍ່ຈະໜີບໍ່ພົ້ນໂຣກພະຍາດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ໂຣກຫົວໃຈ ແລະ ຫຼອດເລືອດ, ເບົາຫວານ, ຄວາມດັນໂລຫິດສູງ, ໄຂມັນໃນຫຼອດເລືອດສູງ ແລະ ອື່ນໆ ອີກຢ່າງໜ້ອຍ 16 ໂຣກ ຮວມເຖິງມະເຮັງບາງຊະນິດທີ່ມີສາເຫດມາຈາກຄວາມອ້ວນ ເຊິ່ງຜົນຂອງໂຣກເຫຼົ່ານີ້ ກໍ່ອາດນຳໄປສູ້ພາວະເສັ້ນເລືອດແດງຕີບຕັນ ແລະ ແຕກ ເຮັດໃຫ້ເປັນອຳມະພາດ ຫຼື ອຳມະພຶກໄດ້ໃນທີ່ສຸດ ແລະ ເປັນຕັ້ງແຕ່ຍັງນ້ອຍ ທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນກໍ່ຄື: ມີເດັກໄວລຸ້ນເປັນເບົາຫວານ ແລະ ຄວາມດັນໂລຫິດສູງ

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: http://baby.kapook.com/81-23870.html