ນັກບູຮານຄະດີພົບສິ່ງປຸກສ້າງເກົ່າແກ່ລັກສະນະເໝືອນພິຣະມິດສຳລັບຟາໂຣ ເຊື່ອວ່າມີຄວາມເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດ

ສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານວ່າ ນັກບູຮານຄະດີ ຊາຣ໌ຍາຄິນສະກີ້ ໃນລັດຄາຣາກັນດາ ປະເທດຄາຊັດສະຖານ ພົບສິ່ງປຸກສ້າງເກົ່າແກ່ເຊິ່ງມີລັກສະນະເປັນພິຣະມິດສຳລັບຟາໂຣ ນັກບູຮານຄະດີວິເຄາະວ່າ ພິຣະມິດດັ່ງກ່າວ ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 3,000-3,500 ປີ ເຊິ່ງນັບວ່າເກົ່າແກ່ກວ່າພິຣະມິດໂຈເຊີ ທີ່ຢູ່ໃນອີຢິບ ພິຣະມິດຍຸກທຳອິດ ທີ່ຖືກຂະໜານນາມວ່າ ເປັນພິຣະມິດທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ

ຜົນການສຶກສາພົບວ່າ ພິຣະມິດທີ່ພົບໃນຄາຊັດສະຖານນີ້ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອປົກຄອງຊົນເຜົ່າຊ່ວງປາຍຍຸກສຳຣິດ ມີລັກສະນະຄ້າຍກັບພິຣະມິດໂຈເຊີ  ມີຄວາມສູງປານກາງ ມີເສັ້ນຜ່ານສູນສຸດກາງຖານບໍ່ກ້ວາງປານໃດ

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ພິຣະມິດນີ້ຄືືພິຣະມິດແຫ່ງທຳອິດທີ່ພົບໃນປະເທດນີ້ ແລະ ຖືກພົບໃນປີ 2015 ໂດຍນັກບູຮານຄະດີຈຳເປັນຕ້ອງສຶກສາຫຼັກຖານຕ່າງໆຕໍ່ໄປ ເພື່ອຢືນຢັນຂໍ້ມູນ ໂດຍຫຼັກຖານຕ່າງໆ ຈະຖືກສົ່ງໄປທີ່ພິພິດຕະພັນບູຮານຄະດີ Karaganda

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: http://news.mthai.com/hot-news/world-news/513900.html