ຖ້ວຍຈານເຊລາມິກບໍ່ມີລາຍປອດໄພຈາກຊືນ

0
1719

7E8FFE74-FB7F-4C62-A31D-C2C4B6DA0D09

ຖ້ວຍ​ຈານ​ເຊ​ລາ​ມິກ​ທີ່​ແມ່​ເຮືອນ​ສ່ວນ​ຫລາຍ​ມັກ​ໃຊ້ເຮັດ​ມາ​ຈາກ​​ເຄືອບ​ດິນ​ເຜົາຖ້ວຍ​ຈານ​ມັກ​ມີ​ສີ​ສັນ​ແລະ​ລວດ​ລາຍຖ້າ​ສີ​ທີ່​ໃຊ້​ບໍ່​ໄດ້​ມາດຕະຖານ​ກໍ​ສ່ຽງ​ກັບ​ສານ​ຊືນ​ທີ່​ຈະ​ປົນ​ເປື້ອນ​ໃນ​ອາຫານ​ໄດ້
ສານ​ກົ່ວ​ທີ່​ປົນ​ເປື້ອນ​ມາ​ໃນ​ອາຫານ​ສົ່ງ​ຜົນ​ກັບ​ສຸຂະ​ພາບມີ​ລິດ​ທຳລາຍ​ລະບົບ​ປະສາດ​ແລະ​ສະຫມອງທຳລາຍ​ຫມາກໄຂ່ຫລັງທຳລາຍ​ເມັດ​ເລືອດ​ແດງຖ້າ​ໄດ້ຮັບ​ໃນ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ຈະ​ມີ​ຜົນ​ໃຫ້​ໃຫຍ່​ຊ້າໄອ​ຄິວຕ່ຳ
ເລືອກ​ໃຊ້​ເຊ​ລາ​ມິກ​ໃຫ້​ປອດ​ໄພ
-ຢ່າ​ເຫັນ​ແກ່ລາ​ຄາ​ທີ່​ຖືກ​ຫລາຍຫລື​ລວດ​ລາຍ​ງາມ​ງາມ
-ຄວນ​ເລືອກ​ຖ້ວຍ​ຈານ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ລວດ​ລາຍ​ທາງໃນ

-ຄວນ​ເລືອກ​ຖ້ວຍ​ຈານເຊ​ລາ​ມິກ​ສີ​ຂາວບໍ່​ມີ​ລວດ​ລາຍ
-ຖ້າ​ມີ​ລາຍ​ທາງ​ໃນລັກສະນະ​ລວດ​ລາຍ​ຕ້ອງ​ລຽບໃຊ້​ມື​ລູບ​ຕ້ອງ​ບໍ່​ເປັນ​ຮອຍ​ນູນ​ຫລື​ສະ​ດຸດ​ມື

-ຫລີກ​ລ້ຽງ​ການ​ໃສ່​ອາຫານ​ປະ​ເພດ​ທີ່​ມີ​ລິດ​ເປັນ​ກົດເຊັ່ນ:ຕົ້ມສົ້ມ