ຖິ້ມສິ່ງຂອງ (ຂີ້ເຫຍື້ອ) ອອກຈາກລົດທັງເປີເປື້ອນ ແລະ ກີດຂວາງການສັນຈອນ

ທ່ານຮູ້ ຫຼື ບໍ່? ພຶດຕິກຳການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ, ສິ່ງຂອງ ຫຼື ຖົ່ມນໍ້າລາຍອອກຈາກລົດນັ້ນ, ນອກຈາກມັນຈະເປັນການເສຍມາລະຍາດທາງສັງຄົມແລ້ວ ຍັງຫຼົບກວນຜູ້ຂັບຂີ່ຮ່ວມທາງຕາມຖະໜົນ ຫາກສິ່ງຂອງທີ່ທ່ານຖິ້ມອອກໄປຈາກມືນັ້ນໄປຖືກຄົນອື່ນທີ່ກຳລັງຂັບຂີ່ອາດເຮັດໃຫ້ເຂົາບໍ່ພໍໃຈໃນພຶດຕິກຳຂອງທ່ານ ແລະ ບາງຄັ້ງເລື່ອງເລັກໆນ້ອຍໆແບບນີ້ອາດເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ຫາກເກີດມີອຸບັດຕິເຫດ.

ບໍ່ວ່າຈະເປັນຂີ້ເຫຍື້ອ, ນໍ້າລາຍທີ່ອອກມາຈາກລົດ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ເສດຂີ້ເຫຍື້ອ ຫຼື ເສດປູນ, ກ້ອນຫີນ ຕ່າງໆ ທີ່ຕົກມາລົດ ຫາກພິຈາລະນາດີໆແລ້ວ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ລ້ວນແມ່ນສິ່ງກີດຂວາງການສັນຈອນຕາມທ້ອງຖະໜົນ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກຳລັງຖິ້ມສິ່ງຂອງອອກຈາກລົດ ຫາກມີລົດຄັນທີ່ຂັບມານຳຫຼັງຫັກຫຼີກແບບກະທັນຫັນ ຫຼື ຕຳເອົາຂີ້ເຫຍື້ອປະເພດແຂງ ຫຼື ປູນແຫ້ງ ອາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ຂັບໂດຍສະເພາະລົດຈັກເສຍຫຼັກ ແລະ ເກີດອຸບັດຕິເຫດໄດ້ ທ່ານອາດໄດ້ຮັບໂທດ ທີ່ເປັນຕົ້ນເຫດໃນອຸບັດຕິເຫດໄປໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ ເນື່ອງຈາກສິ່ງຂອງທີ່ທ່ານຖິ້ມອອກມາ ຫຼື ປ່ອຍມັນເຮ່ຍຕາມທາງນັ້ນ ກີດຂວາງຕາມທ້ອງຖະໜົນຢ່າງໜຶ່ງ.

ໃນມາດຕາ 144 ວ່າດ້ວຍການກີດຂວາງການສັນຈອນທາງບົກ ທີ່ລະບຸໄວ້ວ່າ ຫາກບຸກຄົນໃດກີດຂວາງການຈະລາຈອນທາງບົກດ້ວຍການຂຸດ, ເຈາະ ຫຼື ຕັດ, ວາງສິ່່ງກີດຂວາງ, ມ້າງ, ​ຮື້ຖອນ, ຍົກຍ້າຍ,​ ເຮັດໃຫ້ຫຍຸ້ງຍາກ ໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບແຕ່ ສາມເດືອນ ຫາ ສອງປີ ຫຼື ດັດສ້າງໂດຍບໍ່ຕັດອິດສະຫຼະພາບ ແລະ ຈະຖືກປັບໄໝ ແຕ່ 1.000.000 ກີບ ຫາ 5.000.000ກີບ.

ກໍລະນີເປັນການກະທຳທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດໃນການສັນຈອນ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບ ແຕ່ ຫົກເດືອນ ຫາ ສາມປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 3.000.000ກີບ ຫາ 10.000.000ກີບ.

ນອກຈາກເຄົາລົບກົດຈະລາຈອນແລ້ວ ມາລະຍາດໃນການຂັບຂີ່ຕາມທ້ອງຖະໜົນທຸກຄົນກໍ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຂຶ້ນຕື່ມ ແລະ ຍັງຕ້ອງມີຈິດສຳນຶກໃນການຮັກສາຄວາມສະອາດຂອງບ້ານເມືອງ ຄຳນຶງເຖິງຄວາມປອດໄພທັງຕົນເອງ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ອື່ນນຳທີ່ໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະໜົນຮ່ວມກັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສັງຄົມລາວກາຍເປັນສັງຄົມທີ່ໜ້າຢູ່ຂຶ້ນຕື່ມ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ບຸດສະດີ ສາຍນໍ້າມັດ