ຍີ່ປຸ່ນຊ່ວຍເຫຼືອໂຄງການຂັ້ນຮາກຖານໃຫ້ແກ່ແຂວງຫົວພັນ ມູນຄ່າກວ່າ 90,000 ໂດລາສະຫະລັດ

0
107

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 18 ພະຈິກ 2022 ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເປັນມູນຄ່າປະມານ 90,000 ໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນເມືອງວັນ ແຂວງຫົວພັນ ພາຍໃຕ້ໂຄງການເສີມສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງມະນຸດຂັ້ນຮາກຖານ (GGP). ພິທີເຊັນສັນຍາໂຄງການ ດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 18 ພະຈິກ 2022 ລະຫວ່າງ ພະນະທ່ານ ໂຄບະຢະຊິ ເຄນອິຈິ, ເອກອັກ ຄະຣາຊະທູດຍີ່ປຸ່ນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ແລະ ພະນະທ່ານ ວັນໄຊ ແພງຊຸມມາ, ເຈົ້າແຂວງຫົວພັນ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງຈາກແຂວງທີ່ໄດ້ຮັບໂຄງການ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນ ການສະໜັບສະໜູນທຶນຮອນເພື່ອກໍ່ສ້າງອາຄານຮຽນ ແລະ ຫ້ອງນ້ຳໃໝ່, ພ້ອມທັງສະໜອງອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນເມືອງວັນ ໃນແຂວງຫົວພັນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມການສຶກສາ ແລະ ສະພາບສຸຂະອານະໄມຂອງໂຮງຮຽນ.

ໂຄງການເສີມສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງມະນຸດຂັ້ນຮາກຖານ (GGP) ແມ່ນ ການສະໜອງທຶນທີ່ຈໍາເປັນ ໃຫ້ແກ່ໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍທີ່ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ອາໄສ ແລະ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອການ ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດລາວ ໂດຍອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການພື້ນຖານຂອງມະນຸດເປັນຫຼັກ. ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລັດຖະບານລາວ ປັບປຸງພື້ນຖານຊີວິດການເປັນຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານຕໍ່ໄປເພື່ອຮັບປະກັນ “ບໍ່ໃຫ້ມີໃຜຖືກຖິ້ມໄວ້ທາງຫຼັງ” ຜ່ານການແກ້ໄຂຄວາມແຕກໂຕນໃນພາກພື້ນ.