ຊອກມາກິນດ່ວນ!! ອາຫານລ້າງຜິດ ແລະເສີມສ້າງຕັບໃຫ້ແຂງແຮງ

0
1781

ຫຼີກລ່ຽງອາຫານທີ່ມີໄຂມັນ ແລະພະຍາຍາມບໍລິໂພກຜັກ 5 ສ່ວນ ແລະໝາກໄມ້ອີກ 2 ສ່ວນໃນແຕ່ລະມື້ເປັນຂັ້ນພື້ນຖານ ພະຍາຍາມປ່ຽນການກິນອາຫານໃຫ້ຖືກຕ້ອງຢ່າງສົມບູນແບບ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ອະໄວຍະວະທັງໆໝົດທໍາງານໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ ແລະເສີມສ້າງສຸຂະພາບທີ່ດີ.

ມີຫຍັັງແດ່ທີ່ຊ່ວຍເສີມສ້າງຕັບໃຫ້ແຂງແຮງ?

ຂີງ: ມີຄຸນສົມບັດເຊັນດຽວກັບຜັກໃບຂຽວເຂັ້ມ ທີ່ລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີປະໂຫຍດຫຼາຍຕໍ່ຕັບ.

ໝາກນາວ: ຊ່ວຍທໍາຄວາມສະອາດຕັບ, ກະເພາະປັດສະວະ, ລະບົບທາງເດີນອາຫານ, ປວດ ແລະຕັບ.

ແຄລ໋ອດ: ອຸດົມໄປດ້ວຍເບຕ້າແຄໂຣທີນ ຄວບຄຸມລະດັບນໍ້າຕານໃນເລືອດ ແລະຫຼຸດການອັກເສບ.

ກະທຽມ: ຊ່ວຍໃນເລື່ອງການທໍາຄວາມສະອາດເລືອດ ແລະບັນເທົາການທໍາງານຂອງຕັບ ແລະໝາກໄຂ່ຫຼັງ.

ຫຍ້າງູ: ປະກອບໄປດ້ວຍສານຕ້ານອນຸມູນອິດສະລະ ຊຶ່ງເຮັດໜ້າທີ່ຢັບຢັ້ງສານຜິດ.

ຊາບີຣູດ: ອຸດົມໄປດ້ວຍສາເຄມີທີ່ເອີ້ນວ່າເບທາອີນ ຊຶ່ງຊ່ວຍກະຕຸ້ນການທໍາງານຂອງຕັບ.

ຊາດອກແຄນດິໄລ: ທໍາຄວາມສະອາດເລືອດ ແລະເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະ.

ນອກຈາກນີ້ການໍລິໂພກສ່ວນປະກອບເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວ ຄວນພະຍາຍາມນອນຫຼັບພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ແລະດື່ມນໍ້າໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້.