ຈຸດແດງໃຫຍ່ໃນດາວພະຫັດອາດເປັນຈຸດກຳເນີດເຮັດໃຫ້ຊັ້ນບັນຍາກາດຮ້ອນຂຶ້ນ

ນັກວິທະຍາສາດພົບວ່າ ຈຸດແດງໃຫຍ່ໃນດາວພະຫັດອາດເປັນແຫຼ່ງກຳເນີດຂອງພະລັງງານທີ່ເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມຊັ້ນບັນຍາກາດເທິງດາວພະຫັດສູງກວ່າປົກກະຕິ

ສະພາບພູມອາກາດຂອງໂລກມີຄວາມຮ້ອນຈາກດວງຕາເວັນເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານຫຼັກໃນການຂັບເຄື່ອນກົນໄກຕ່າງໆ ໃນຊັ້ນບັນຍາກາດ ຄວາມຮ້ອນຂອງບັນຍາກາດໂລກຊັ້ນສູງເກີດຈາກພະລັງງານຂອງແສງຕາເວັນເກືອບທັງໝົດ

ດາວພະຫັດ ຢູ່ຫ່າງຈາກດວງຕາເວັນຫຼາຍກວ່າໂລກ 5 ເທົ່າ ກໍ່ນ່າຈະມີອຸນຫະພູມບັນຍາກາດຊັ້ນເທິງຕ່ຳກວ່າຂອງໂລກຫຼາຍ ແຕ່ຄວາມເປັນຈິງກັບພົບວ່າດາວພະຫັດມີອຸນຫະພູມຂອງບັນຍາກາດສະເລ່ຍໃກ້ຄຽງກັບຂອງໂລກ

ຄະນະນີ້ພົບວ່າ ບັນຍາກາດຂອງດາວພະຫັດມີການແຜ່ລັງສີອິນຟາເຣດທີ່ລະດັບຄວາມສູງປະມານ 800 ກິໂລແມັດ ແລະ ສັງເກດວ່າທີ່ບໍລິເວນໜຶ່ງໃນຊັ້ນນີ້ມີອຸນຫະພູມສູງກວ່າທີ່ຄາດໄວ້ຫຼາຍ ຈຸດດັ່ງກ່າວນັ້ນລອຍຢູ່ເໜືອຈຸດແດງໃຫຍ່ຂອງດາວພະຫັດ

ນັກວິທະຍາສາດອະທິບາຍວ່າ ຄື້ນດຶງດູດ ແລະ ຄື້ນສຽງຈາກພາຍຸທີ່ປັ່ນປ່ວນໃນຈຸດແດງໃຫຍ່ແຜ່ຂຶ້ນໄປຍັງຊັ້ນບັນຍາກາດເບື້ອງເທິງ ຄື້ນທັງສອງຊະນິດນີ້ບີບອັດກັນທີ່ລະດັບຄວາມສູງ 800 ກິໂລແມັດເໜືອລະດັບພາຍຸ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນຂຶ້ນ ແລະ ເປັຮສາເຫດຂອງຄວາມຮ້ອຍທີ່ສູງຜິດປົກກະຕິຂອງຊັ້ນບັນຍາກາດໃນດາວພະຫັດ

ຂໍ້ມູນຈາກ: http://thaiastro.nectec.or.th/news/viewnews.php?newsid=402