ກໍາປູເຈຍໄດ້ເລີ່ມກະຈາຍການສັກວັກຊີນເຂັມທີ 4 ເພື່ອຮັບມືກັບໂຄວິດ-19 “ໂອໄມຄຣອນ”

0
551

ສໍານັກຂ່າວຕ່າງປະເທດ ໄດ້ລາຍງານວ່າ: ປະເທດກໍາປູເຈຍເລີ່ມສັກວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ເຂັມທີ 4 ເພື່ອຮັບມືກັບສາຍພັນໂອໄມຄອນ ໂດຍປະຊາຊົນທີ່ເປັນກຸ່ມສ່ຽງສູງຈະເປັນກຸ່ມທໍາອິດທີ່ໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນເຂັມກະຕຸ້ນນີ້.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງການແພດດ່ານໜ້າ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານທີ່ເປັນໜຶ່ງໃນກຸ່ມທີ່ເຂົ້າຮັບການສັກວັກຊີນ ທີ່ໂຮງໝໍ ແລະ ຄີນິກຕ່າງໆ. ນອກຈາກນີ້, ຄະນະລັດຖະມົນຕີລວມເຖິງນາຍົກລັດຖະມົນຕີທ່ານ ຮຸນເຊນ ກໍໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນເຂັມກະຕຸ້ນອີກດ້ວຍ.

ທ່ານ ຮຸນເຊນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປຊາຊົນກໍາປູເຈຍທຸກຄົນເຂົ້າຮັບການສັກວັກຊີນໃຫ້ຄົບຖ້ວນລວມເຖິງເຂັມກະຕຸ້ນ ໂດຍບອກວ່າເປັນຫົນທາງດຽວທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄອອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນປອດໄພຈາກໂຄວິດ-19 ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນການປະຊາສໍາພັນໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າຮັບການສັກວັກຊີນເຂັມທີ 3 ນັ້ນກໍຍັງຄົງດໍາເນີນຕໍ່ໄປເລື້ອຍໆ.

ປະເທດກໍາປູເຈຍໄດ້ມີການເປີດປະເທດຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນຄົບຖ້ວນນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 15 ພະຈິກ 2021 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະຟື້ນຟູກິດຈະກໍາທາງເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງປະເທດ