ກົດໝາຍທີ່ດິນສະບັບປັບປຸງຄົນຕ່າງປະເທດຈະມີສິດຄອບຄອງພື້ນທີ່ ໃນຕຶກຄອນໂດມີນຽມໄດ້

ເວັບໄຊຂ່າວ ລາວທຽນທາມ ລາຍງານເມື່ອວັນທີ 22 ກັນຍາ 2020 ວ່າ ກົດໝາຍທີ່ດິນສະບັບປັບປຸງ ຈະສາມາດໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດ ມີສິດຄອບຄອງພື້ນທີ່ ໃນຕຶກຄອນໂດມີນຽມໄດ້ ຕາມອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງຕຶກ.

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນສະບັບໃໝ່ ໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ລົງໃນໜັງສືພິມ Lao Gazette ຢ່າງເປັນທາງການ ເຊິ່ງກົດໝາຍລາວ ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຜ່ານອິນເຕີເນັດ.

ມາດຕາ 132 ຂອງກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງນີ້ ໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ ຄົນຕ່າງຊາດສາມາດຊື້ ແລະ ເປັນເຈົ້າຂອງຕຶກຄອນໂດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຕາມອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງຕຶກ.

ອີງຕາມບໍລິສັດທີ່ປຶກສາດ້ານກົດໝາຍນະຄອນຫຼວງ ໄດ້ລະບຸວ່າ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນສະບັບປັບປຸງໄດ້ມອບສິດໃຫ້ທັງຄົນລາວ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດໃນການຊື້ເຮືອນສ່ວນບຸກຄົນຂອງອາຄານທີ່ມີສິດນຳໃຊ້, ຂາຍ, ເຊົ່າເຮືອນ ແລະ ເປັນເຈົ້າຂອງກຳມະສິດ. ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງໃນແຕ່ລະຫົວໜ່ວຍຈະບໍ່ສາມາດຖືສິດໄດ້ຖາວອນ ເຊິ່ງໄລຍະເວລາການເປັນເຈົ້າຂອງຄອນໂດແມ່ນຂຶ້ນກັບລັກສະນະຂອງກຳມະສິດໃນທີ່ດິນນັ້ນໆ.

ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍສະບັບແກ້ໄຂນີ້ ຄົນຕ່າງຊາດຍັງສາມາດເປັນເຈົ້າຂອງສິດໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນພາຍ ໃຕ້ສັນຍາເຊົ່າທີ່ດິນ ແລະ ສັນຍາສຳປະທານກັບພົນລະເມືອງລາວ ແລະ ລັດຖະບານ. ສິດໃນການຖືຄອງທີ່ດິນຈຳກັດໄວ້ທີ່ 30ປີ ແລະ 50ປີ ຕາມລຳດັບ ການເຊົ່າທີ່ດິນ ແລະ ສຳປະທານອາດຕໍ່ອາຍຸໄດ້ໂດຍໄດ້ຮັບຄວາມຍິນຍອມຈາກລັດຖະບານ ຫຼື ອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ ເຊິ່ງອີງຕາມມາດຕາ 117 ແລະ 120 ຂອງກົດໝາຍ.

ຮຽບຮຽງຂ່າວ: ພຸດສະດີ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.