ກິນ “ໄຂມັນທີ່ດີ” ຫຼຸດອັດຕາການຕາຍໄດ້

0
1478

ທີມນັກຄົ້ນຄວ້າວິໄຈທາງດ້ານການແພດ ຂອງຕ່າງປະເທດລາຍງານວ່າ ການສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນບໍລິໂພກໄຂມັນທີ່ດີ ເຊິ່ງຄົ້ນພົບໃນນໍ້າມັນໝາກກອກ ຫຼືປາ ສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນການເສຍຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານຄົນຕໍ່ປີ, ຫຼັງຈາກຜົນການສຶກສາລ່າສຸດພົບວ່າມີຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດໂລກປະຈຳຕົວ ເຊິ່ງເປັນການໄດ້ຮັບໄຂມັນທີ່ດີບໍ່ພຽງພໍນັ້ນ ມີຈຳນວນຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ເສຍຊີວິດຈາກການກິນໄຂມັນອິ່ມຕົວຫຼາຍເກີນໄປ ເຖິງ 3 ເທົ່າຕົວ.

ການວິໄຈດັ່ງກ່າວ, ໃຊ້ວິທີການກວດວິເຄາະຂໍ້ມູນດ້ານໂຄສະນາການ ແລະອັດຕາການຕາຍຂອງປະຊາຊົນຈາກໂລກຫົວໃຈ, ໃນ 186 ປະເທດທົ່ວໂລກ. ໃນປີ 2010 ໂດຍທີມວິໄຈພົບວ່າ ສ່ວນໜຶ່ງຂອງການເສຍຊີວິດຈາກໂລກຫົວໃຈ ໃນປີນັ້ນ ຈຳນວນ 711.800 ຄົນ ເປັນການເສຍຊີວິດຈາກການກິນໄຂມັນທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ຫຼືໄຂມັນ “ໂອເມກາ 6” ໜ້ອຍເກີນໄປ ຄິດເປັນສັດສ່ວນ 10,3% ຂອງຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກໂລກຫົວໃຈທັງໝົດ.

ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນນີ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກການກິນໄຂມັນອິ່ມຕົວຫຼາຍເກີນໄປມີພຽງ 250.000 ຄົນຂອງຜູ້ທີ່ຕາຍດ້ວຍໂລກຫົວໃຈທັງໝົດ ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການສົ່ງເສີມໃຫ້ບໍລິໂພກໄຂມັນ ໂອເມກາ 6 ໃຫ້ຫຼາຍຈະເປັນການດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະຊ່ວຍລົດປະລິມານການເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດໂລກຫົວໃຈໄດ້ຫຼາຍກວ່າ.