ການອອກກຳລັງກາຍສຳລັບຄົນບໍ່ມີເວລາ

0
1275

26_20140401142453. (1)

ຫຼາຍໆ ຄົນຈະໃຊ້ຄຳອ້າງວ່າ “ບໍ່ມີເວລາອອກກຳລັງກາຍ” ແຕ່ເພື່ອສຸຂະພາບ ແລະຮ່າງກາຍທີ່ແຂງແຮງຂອງເຮົາ ລອງມາໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງທ່ານ ໃນການອອກກຳລັງກາຍເບິ່ງດຸ .

  1. ຕື່ນນອນ : ຂະຍັບຮ່າງກາຍ ຢຽດໂຕສຸດໆ ໃຫ້ຄາຍເສັ້ນ ຫາຍໃຈເລິກໆ ໃຫ້ສົດຊື່ນ .

  2. ຖູແຂ້ວ : ກາງຂາກວ້າງໆ ຢໍ້ແລ້ວຢືດ ຢໍ້ແລ້ວຢືດ .

 3. ອາບນ້ຳ : ໝຸນແອວໄປມາ ຊ້າຍແລ້ວຂວາ ຊ້າຍແລ້ວຂວາ .

 4. ເຖິງບ່ອນເຮັດວຽກ : ຍ່າງໄວໆ

 5. ນັ່ງເຮັດວຽກ : ຢຽດໂຕຕົງ ກຶງທ້ອງ ກຶງ-ປ່ອຍ  ກຶງ-ປ່ອຍ .

6. ຫຼັງພົກທ່ຽງ : ຍ່າງໄປຊື້ໝາກໄມ້ ໄວ້ເປັນຂອງວ່າງຍາມບ່າຍ .

 7. ເມື່ອເຮືອນ : ອາບນ້ຳອຸ່ນໆ ກົ້ມ-ເງີຍຫົວ ໝຸນຄໍ ແກ່ງແຂນ ບິດແອວ .

8. ເຂົ້ານອນ : ຫາຍໃຈເລິກໆ ໃຫ້ເຖິງທ້ອງ ປ່ອຍກາຍ ແລະໃຈໃຫ້ຜ່ອນຄາຍ ຫຼັບຕາລົງໃຫ້ສະບາຍ ຫາຍກັງວົນ .

ຖ້າເຮັດຢ່າງຈິ່ງຈັງ ແລະສະໝ່ຳສະເໝີ ວິທີອອກກຳລັງກາຍ ຄວບຄູ່ໄປກັບການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນ ຕັ້ງແຕ່ຕື່ນນອນ ຈົນເຂົ້ານອນ ຈະຊ່ວຍເສີມສ້າງກ້າມຊີ້ນ ລະບົບເຜົາຜານຈະດີຂື້ນ ຮ່າງກາຍຈະແຂງແຮງ ແລະຄວາມເມື່ອຍທັ້ງໝົດ ຈະລົດໄຂມັນທີ່ສະສົມ ຮູບຮ່າງສວຍງາມ ສະບາຍກາຍສະບາຍໃຈ ບໍ່ຕ່າງຈາກການອອກກຳລັງກາຍແບບປະຈຳວັນ .

 

ກຸ້ງຄຳ ແສນມະນີ