ການຈອດລົດເທິງທາງຍ່າງ ຍັງມີໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນຕົວເມືອງ ເຖິງຈະມີແຈ້າການອອກມາແລ້ວກໍ່ຕາມ

0
721

ຫຼັງຈາກທີ່ເຈົ້າແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ອອກແຈ້ງການສັ່ງຫ້າມໃຫ້ປະຊາຊົນຈອດລົດຢູ່ເທິງທາງຍ່າງ ແຕ່ທຸກມື້ນີ້ເຮົາຍັງເຫັນລົດຈຳນວນຫຼາຍທີ່ຍັງຈອດໃນລັກສະນະນັ້ນຢູ່; ໃນຂະນະທີ່ຄົນສັນຈອນໂດຍການຍ່າງ ຈຳເປັນຕ້ອງລົງໄປຍ່າງຢູ່ຖະໜົນ ເຊິ່ງອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ເຂົາເຈົ້າ ເພາະມີລົດສັນຈອນໄປມາເລື່ອຍໆ. ການຊອກຫາບ່ອນຈອດລົດເປັນສິ່ງທີ່ຍາກລຳບາກສຳຫຼັບຄົນຂັບລົດ ໂດຍສະເພາະຕອນກາງເວັນທີ່ເປັນຊ່ວງເວລາເຮັດວຽກຂອງຫຼາຍໆຄົນ ການຈອດເທິງທາງຍ່າງກາຍເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອສະໜອງຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງຜູ້ຂັບລົດ. ຍ້ອນບໍ່ມີການຈັດສັນບ່ອນຈອດລົດໃຫ້ຖືກບ່ອນແລະເປັນລະບຽບ ຜູ້ຂັບຂີ່ຈຶງຈຳເປັນຕ້ອງຂຶ້ນມາຈອດເທິງທາງຍ່າງ ເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍ ແຕ່ຄົນທີ່ຕ້ອງໃຊ້ທາງຍ່າງໃນການສັນຈອນ ຕ້ອງໄດ້ຢູ່ກັັບຄວາມສ່ຽງໂດຍການລົງມາຍ່າງເທິງຖະໜົນແທນ.

ບັນຫາເລື່ອງການຈອດລົດຜິດລະບຽບຖືເປັນອີກບັນຫາໜຶ່ງໃນລາວທີ່ຍາກຈະແກ້ໄຂ ຖ້າບໍ່ມີການຈັດການທີ່ດີຫຼືມີການເຝິກວິໄນຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ລົດ. ເຮົາຢາກຈະຖາມຜູ້ອ່ານວ່າມີຄວາມຄິດເຫັນຈັ່ງໃດຕໍ່ບັນຫານີ້? ຄິດວ່າບັນຫານີ້ມີທາງແກ້ຫຼືບໍ?

ໃນເມື່ອມີລົດຈອດເຕັມທາງຍ່າງ, ຄົນຈຶງຕ້ອງລົງມາຍ່າງເທິງຖະໜົນ

 

ແຈ້ງການຫ້າມຈອດລົດເທິງທາງຍ່າງ

ຮຽບຮຽງໂດຍ ວະນິດາ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.