ໂຄດ​ຄໍາ​ສັ່ງ: Sushi

ຍົ້ວນ້ຳລາຍກ່ອນນອນ!! ມາເບິ່ງຊູຊິໃນຮູບແບບອາຫານຕ່າງໆ

ສຳລັບ ຊູຊິ (Sushi) ເວົ້າໄດ້ວ່າເປັນອາຫານປະເພດໜຶ່ງທີ່ຄົນທົ່ວໂລກນິຍົມກິນຫຼາຍ (ລວມເຖິງຜູ້ຂຽນ) ດ້ວຍຈຸດເດັ່ນທີ່ວ່າ ຕ້ອງ "ສົດ" ແລະ "ແຊບ". ຊູຊິ ແມ່ນເປັນອາຫານດັ້ງເດີມຂອງຄົນຍີ່ປຸ່ນທີ່ເຮັດຈາກເຂົ້າທີ່ປັ້ນອອກມາໃຫ້ພໍດີຄຳ ແລ້ວຕົບໜ້າດ້ວຍອາຫານສົດຈາກທະເລຊະນິດຕ່າງໆ. ໃນມື້ນີ້ເອງເຮົາມີຊູຊິ ໃນຮູບແບບອາຫານຕ່າງໆມາໃຫ້ຊົມຍົ້ວນ້ຳລາຍກັນກ່ອນນອນ ^^ ມາເບິ່ງນຳກັນເລີຍ. SUSHI BURGER SUSHI DOUGHNUT SUSHI PIZZA SUSHI BURRITO SUSHI TACO SUSHI CAKE MIX SUSHI...