ໂຄດ​ຄໍາ​ສັ່ງ: EDLGEN

ໄຟຟ້າລາວອອກຈົດໝາຍຂໍໂທດ ຍອມຮັບຂໍ້ຜິດພາດ ພ້ອມກຽມຂະຫຍາຍການຄິດໄລ່ເປັນ 5 ຂັ້ນ

ໃນນາມການນຳຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໄດ້ອອກຈົດໝາຍສະແດງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະຂໍໂທດຕໍ່ ບັນຫາການບໍລິການທີ່ອາດຈະຜິດພາດ ພ້ອມທັງກຽມຂະຫຍາຍການຄິດໄລ່ລາຄາຈາກ 3 ຂັ້ນລາຄາ ມາເປັນ 5 ຂັ້ນລາຄາ ທັງນີ້ກໍເພື່ອຮັບໃຊ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນລາວ ບັນດາເຜົ່າໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບເສດຖະກິດຕົວຈິງຂອງປະເທດ.