ໜ້າທຳອິດ Tags EDL- GEN

ໂຄດ​ຄໍາ​ສັ່ງ: EDL- GEN

ໄຟຟ້າລາວອອກຈົດໝາຍຂໍໂທດ ຍອມຮັບຂໍ້ຜິດພາດ ພ້ອມກຽມຂະຫຍາຍການຄິດໄລ່ເປັນ 5 ຂັ້ນ

ໃນນາມການນຳຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໄດ້ອອກຈົດໝາຍສະແດງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະຂໍໂທດຕໍ່ ບັນຫາການບໍລິການທີ່ອາດຈະຜິດພາດ ພ້ອມທັງກຽມຂະຫຍາຍການຄິດໄລ່ລາຄາຈາກ 3 ຂັ້ນລາຄາ ມາເປັນ 5 ຂັ້ນລາຄາ ທັງນີ້ກໍເພື່ອຮັບໃຊ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນລາວ ບັນດາເຜົ່າໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບເສດຖະກິດຕົວຈິງຂອງປະເທດ.

ບໍລິສັດ ຜະລິດໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ມີຄວາມກ້າວໜ້າ ຫລັງອອກສະເໜີຂາຍຮຸ້ນຕໍ່ມວນຊົນ!

ທ່ານ ບຸນອູ້ມ ສີວັນເພັງ ອຳນວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດຜະລິດໄຟຟ້າລາວມະຫາຊົນ (EDL- GEN) ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ຫລັງຈາກບໍລິສັດໄດ້ຈົດທະບຽນເຂົ້າໃນຕະຫລາດຫລັກ ຊັບລາວມາເປັນໄລຍະ 4 ປີ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເຫັນເຖິງຂໍ້ດີຂອງການເຂົ້າຈົດທະບຽນ ໃນຕະຫລາດຫລັກຊັບຢ່າງຫລວງ ຫລາຍເປັນຕົ້ນ: ການດຳເນີນງານຂອງບໍລິສັດ ແມ່ນມີມາດຕະ ຖານສາກົນ, ການເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນກໍມີຄວາມງ່າຍດາຍ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາເຂື່ອນກໍເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານ,ຂະນະທີ່ເມື່ອມີຜູ້ເຂົ້າມາ ຖືຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດເພີ່ມຂຶ້ນກໍເຮັດໃຫ້ມີການອອກຄຳຄິດເຫັນທີ່ຫລາກຫລາ ຍ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດຂອງການພັດທະນາບໍລິສັດ, ນອກຈາກນີ້ ຜົນການດຳເນີນ...