ໜ້າທຳອິດ Tags ໄຟສຸກເສີນ

ໂຄດ​ຄໍາ​ສັ່ງ: ໄຟສຸກເສີນ

ການໃຊ້ໄຟສຸກເສີນໃນເວລາຂັບລົດ ກໍລະນີໃຊ້ໄຟສຸກເສີນໄດ້ ແລະ ບໍ່ຄວນໃຊ້

ໄຟສຸກເສີນ ຫຼື Emergency Light ມີຄວາມໝາຍໃຊ້ສະເພາະກໍລະນີລົດເປ່ເພ ຫຼື ມີເຫດສຸກເສີນເທົ່ານັ້ນ, ການໃຊ້ໄຟສຸກເສີນທີ່ຖືກຕ້ອງເປັນສິ່ງສຳຄັນຫຼາຍທີ່ຄົນຂັບລົດໃຫຍ່ຕ້ອງຮູ້, ເຊິ່ງສັງເກດເຫັນວ່າຍັງມີຫຼາຍຄົນໃຊ້ສັນຍານໄຟສຸນເສີນໃນເວລາຂັບລົດແບບຜິດໆ. ໃນເດືອນແຫ່ງການຂັບຂີ່ປອດໄພ ກັບ ລາວໂພສ ພວກເຮົາຈິ່ງມີຂໍ້ມູນການໃຊ້ "ໄຟສຸກເສີນ" ທີ່ຖືກຕ້ອງມາແນະນຳຕໍ່ກັບທຸກທ່ານດັ່ງນີ້: ກໍລະນີທີ່ບໍ່ຄວນເປີດສັນຍານໄຟສຸກເສີນ ໃນກໍລະນີທີ່ຕ້ອງຂ້າມທາງສີ່ແຍກທີ່ບໍ່ມີໄຟຈາລະຈອນ ແມ່ນບໍ່ຄວນເປີດໄຟສຸກເສີນ ເພື່ອເປັນການຂໍທາງ ເນື່ອງຈາກຜູ້ຂັບຮ່ວມທາງຈະເກີດຄວາມສັບສົນ ຜູ້ຂັບຂີ່ລົດທາງເບື້ອງຊ້າຍອາດຄິດວ່າທ່ານຈະລ້ຽວຊ້າຍ ແລະ ຜູ້ຂັບຂີ່ລົດທາງເບື້ອງຂວາກໍ່ອາດຄິດວ່າທ່ານຈະລ້ຽວຂວາ, ສຳລັບຄົນທີ່ຕ້ອງການໄປຊື່ແມ່ນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປີດໄຟສຸກເສີນພຽງແຕ່ທ່ານຄ່ອຍຂັບຂີ່ຊື່ໄປຕາມປົກກະຕິ ເຂົາກໍ່ເຂົ້າໃຈແລ້ວວ່າທ່ານຕ້ອງການໄປທາງໜ້າ. ໃນກໍລະນີຝົນຕົກໜັກ ເຮັດໃຫ້ວິໄສທັດໃນການເບິ່ງເຫັນຂຸ່ນມົວ ບໍ່ຄວນເປີດໄຟສຸກເສີນ...

ສັນຍານໄຟສຸກເສີນ

ສາລະໜ້າ ມື້ນີ້ ແອັດມິນຈະມານຳສະເໜີບົດກ່ຽວກັບການໃຊສັນຍານໄຟສຸກເສີນທີ່ຖືກຕ້ອງໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮູ້ຈັກໄປພ້ອມໆກັນ ຫຼາຍຄົນອາດມີພຶດຕິກຳແບບຜິດໆໃນການໃຊ້ສຸກເສີນ ອາດເປັນເພາະບໍ່ຮູ້ ຫຼື ລິ້ງເຄີຍ ຫຼື ໃຊ້ຕາມກະແສເຫັນຄົນອື່ນໃຊ້ກໍ່ໃຊ້ຕາມ ເຊັ່ນ: ຈອກລົດຂ້າງທາງກໍ່ຕ້ອງເປີດໄຟສຸກເສີນມ້ຽນ, ເມື່ອພົບທາງ 3 ແຍກ 4 ແຍກກໍ່ເປີດໄຟສຸກເສີນ, ຫຼື ແມ່ນແຕ່ວ່າຈະຂັບໄປຊື່ເມື່ອໄຟຂຽວມາກໍ່ເປີດໄຟສຸກເສີນກໍ່ມີ ເຊິ່ງຊື່ໄຟມັນກໍ່ບອກໄວ້ຢູ່ແລ້ວ ວ່າ "ໄຟສຸກເສີນ" ດັ່ງນັ້ນການທີ່ຈະໃຊ້ໄຟນີ້ຕ້ອງຢູ່ໃນກໍລະນີສຸກເສີນເພື່ອສົ່ງສັນຍານໃຫ້ລົດຄັນອື່ນໄດ້ຮັບຮູ້ເທົ່ານັ້ນ ຖ້າລົດທ່ານ, ຕົວທ່ານ...
error: Content is protected !!