ໜ້າທຳອິດ Tags ໄທບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ “ຫ້າມສູບຢາ”

ໂຄດ​ຄໍາ​ສັ່ງ: ໄທບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ “ຫ້າມສູບຢາ”

ໄທບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ “ສູບຢາສູບຢູ່ເຮືອນ” ອາດມີໂທດຂຶ້ນ 2 ສານ

ເນື່ອງຈາກຄວັນຢາສູບເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງປະເທດໄທຈຶ່ງໄດ້ປະກາດບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຜະ ລິດຕະພັນຢາສູບເມື່ອປີ 2017, ໃນການປະຊຸມວິຊາການຢາສູບກັບສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 18 "Tobaco and Lung Health" ກະຊວງພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງມະນຸດໄດ້ກ່າວໃນທີ່ປະຊຸມກ່ຽວກັບກົດໝາຍສົ່ງເສີມການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນຄອບຄົວຊຶ່ງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ເມື່ອວັນທີ 20 ສິງຫາ 2019ທີ່ຜ່ານມາ. ທ່ານ ເລີດປັນຍາ ບູລະນະບັນດິດ ຫົວໜ້າກົມວຽກງານແມ່ຍິງ ແລະ ພັດທະນາຄອບຄົວ, ກະຊວງພັດທະນາສັງຄົມ...