ໜ້າທຳອິດ Tags ໂຣກເອດສ໌

ໂຄດ​ຄໍາ​ສັ່ງ: ໂຣກເອດສ໌

ຈຳນວນຜູ້ທີ່ຕິດໂຣກເອດສ໌ໃນ ສປປ ລາວ

16 ປີຜ່ານມາ ສປປ.ລາວ ພົບຜູ້ເປັນພະຍາດເອດສ໌ 4.909 ກໍລະນີ ແລະ ເສຍຊີວິດແລ້ວ 1.843 ຄົນ ອີງຕາມການລາຍງານຈາກໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ນັບແຕ່ປີ 1990 ຫາທ້າຍເດືອນມິຖຸນາ 2016 ຢູ່ ສປປ.ລາວ ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອເອັຈໄອວີ (HIV) ທີ່ມີການລາຍງານທັງໝົດ 8.776 ກໍລະນີ ເປັນພະຍາດເອດສ໌ 4.909...

HIV ສາຍພັນໃໝ່ ຕິດເຊື້ອໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ວິທີປ້ອງກັນ

ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວໂຣກເອດສ໌ ຈະມີຢູ່ 2 ສາຍພັນຄື: ສາຍພັນ ເອ-ອີ ແລະ ສາຍພັນ ບີ ໂດຍສາຍພັນເອ-ອີ ຈະພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຣກເອດສ໌ສາຍພັນນີ້ສູງເຖິງ 90%ຂຶ້ນໄປ ແລ້ວສ່ວນທີ່ເຫຼືອຈະເປັນຜູ້ຕິດເຊື້ອສາຍພັນບີ ໃນທຸກໆມີຈະມີໂຄງການວິໄຈກວດສອບການປ່ຽນແປງຂອງສາຍພັນ ເອສໄອວີ ໂດຍນຳເລືອດຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອມາຖອດລະຫັດຫາສາຍພັນໂຣກເອດສ໌ ຫຼັງຈາກເຮັດການວິໄຈກໍ່ພົບຄວາມຜິດປົກກະຕິຈາກຕົວຢ່າງເລືອດ 2 ຄົນຈາກກຸ່ມຕົວຢ່າງທີ່ສົ່ງມາທັງໝົດ 44 ຄົນ ເນື່ອງຈາກຖອດລະຫັດອອກມາແລ້ວພົບວ່າ ເປັນສາຍພັນເອສໄອວີທີ່ຕ່າງອອກໄປຈາກເດີມ ແລະ ອາດເປັນສາຍພັນເອສລູກປະສົມທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ...
error: Content is protected !!