ໜ້າທຳອິດ Tags ແມ່ຖືພາ

ໂຄດ​ຄໍາ​ສັ່ງ: ແມ່ຖືພາ

3 ວີທີດູແລຕົວເອງໃນຊ່ວງໄລຍະແພ້ທ້ອງ

ອາການແພ້ທ້ອງເປັນອາການຂອງຄົນຖືພາ ເຊິ່ງມັນໄດ່ສ້າງຄວາມລຳບາກໃຫ້ກັບແມ່ຖືພາຫຼາຍທ່ານ ນອກຈາກຈະກິນຫຍັງກໍ່ອາຫານລຳບາກແລ້ວເນື່ອງຈາກມີອາການປວດຮາກ ແລະ ຮູ້ສຶກອິດເມື່ອຍ ສະນັ້ນຄົນແພ້ທ້ອງຕ້ອງດູແລຕົວເອງໃຫ້ດີ ໃນຄໍລຳ ແມ່ ແລະ ລູກ ມື້ນີ້ແອັດມິນມີ 3 ວີທີດູແລຕົວເອງໃນຊ່ວງໄລຍະແພ້ທ້ອງມາຝາກເຊິ່ງຈະເປັນແນວໃດນັ້ນເຮົາມາອ່ານໄປພ້ອມກັນເລີຍ ໃສ່ໃຈເລື່ອງການເລືອກອາຫານມາກິນແຕ່ລະເທື່ອ ໃນຊ່ວງໄລຍະແພ້ທ້ອງເປັນຊ່ວງເບື່ອອາຫານເຮັດໃຫ້ກິນໄດ້ໜ້ອຍ ເພາະຮູ້ສຶກເໝັນຂິວກິ່ນອາຫານ ຫາກຮູ້ວ່າຕົວເອງບໍ່ສາມາດກິນເຂົ້າໄດ້ຫັນມາກິນ ຂະໜົມປັງ, ເຂົ້າຈີ່, ນົມອຸ່ນ, ໝາກໄມ້ ຫຼື ນ້ຳໝາກໄມ້ແທນລອງກິນໃນຕອນເຊົ້າຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອາການແພ້ທ້ອງໄດ້ 2. ຫຼຸດການກິນອາຫານປະເພດໄຂມັນອີ່ມຕົວ ອາຫານປະເພດໄຂມັນອີ່ມຕົວເຊັ່ນ: ນ້ຳມັນໝູ, ຣີມ,...

ສິ່ງທີ່ແມ່ຖືພາຄວນຢຸດເຮັດ! ຖ້າບໍ່ຢາກໃຫ້ລູກເກີດມາສ່ຽງເປັນພິການ

ແມ່ຖືພາຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຄົວເອງເປັນພິເສດ ທັງອາຫານການກິນກໍ່ສຳຄັນຄວນເລືອກກິນສິ່ງທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ລູກໃນທ້ອງທີ່ສຸດ ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວຍັງມີຂໍ້ຫ້າມອີກຫຼາຍໆຢ່າງທີ່ຄົນຖືພາບໍ່ຄວນເຮັດ ເພື່ອລຸດຄວາມສ່ຽງທີ່ລູກເກີດມາຈະເປັນພິການ ໃນຄໍລຳ ແມ່ ແລະ ລູກ ມື້ນີ້ແອັດກໍ່ມີສິ່ງທີ່ແມ່ຖືພາຄວນຢຸດເຮັດ! ຖ້າບໍ່ຢາກໃຫ້ລູກເກີດມາສ່ຽງເປັນພິການ ມາຝາກ ຖືພາແລ້ວຫ້າມຂາດສານໂຟເລດ ປະໂຫຍດຂອງການກິນໂຟເລດຂອງແມ່ຖືພາ ສາມາດປ້ອງກັນຄວາມພິການແຕ່ກຳເນີດໄດ້ເກືອບທັງໝົດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຫຼອດປະສາດບໍ່ປິດ ໂຣກຫົວໃຈພິການແຕ່ກຳເນີດ ໂຣກປາກແຫວ່ງເພດານໂຫວ່ ແຂນຂາພິການແຕ່ກຳເນີດ ຖືພາແລ້ວຫ້າມກິນຢາໂລເລ ເພາະຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ລູກ ຢາບາງຊະນິດອາດເປັນພິດຕໍ່ອະໄວຍະວະເພດຂອງລູກເຊັ່ນ: ຢາແອສໄພຣິນ, ຢາສະເຕັບໂຕໄມຊິນ ແລະ ຢາເພນນິຊິລິນ ເປັນຕົ້ນ...

ເສີມສ້າງລະບົບສະໝອງ ແລະ ໄຂສັນຫລັງໃຫ້ລູກນ້ອຍຕັ້ງແຕ່ຢູ່ໃນທ້ອງ

 ພັດທະນາການຂອງລູກນ້ອຍໃນທ້ອງຈະມີການເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ມີການປ່ຽນແປງຢູ່ສະເໝີ ວັນນີ້ພວກເຮົາມີເຄັດລັບໃນການດູແລຕົນເອງຂອງແມ່ຖືພາ ແລະ ການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນເລື່ອງອາຫານການກິນລວມທັງສຸຂະພາບຂອງແມ່ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ມີການເສີມສ້າງລະບົບສະໝອງ ແລະ ໄຂສັນຫຼັງໃຫ້ລູກນ້ອຍຕັ້ງແຕ່ຢູ່ໃນທ້ອງມາຝາກ ເຮົາມາເບິ່ງກັນເລີຍວ່າອາຫານທີ່ແມ່ຖືພາຄວນກິນນັ້ນມີຫຍັງແນ່!  ໂປຣຕິນ ແລະ ແຄລຊ້ຽມ ໂປຣຕິນຊັ້ນດີໄດ້ແກ່ ໄຂ່ຂາວມື້ລະ 2-3 ໜ່ວຍ ເນື້ອຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະປາທະເລເຊິ່ງມີສານ DHA ທີ່ເສີມສ້າງສະໝອງ ແລະ ໄຂສັນຫຼັງຂອງລູກ, ສ່ວນຊີ້ນໝູກໍ່ມີວິຕາມິນບີຫຼາຍຊ່ວຍບຳລຸງລະບົບປະສາດ, ນົມກໍ່ມີທັງໂປຣຕິນ ແລະ ແຄລຊ້ຽມສູງ ຊ່ວຍທັງກະດູກ...
error: Content is protected !!