ໜ້າທຳອິດ Tags ແຂວງບໍລິຄຳໄຊຮຽກຄືນທີ່ດິນຂອງລັດທີ່ຖືກຂາຍໂດຍຊາວບ້ານ

ໂຄດ​ຄໍາ​ສັ່ງ: ແຂວງບໍລິຄຳໄຊຮຽກຄືນທີ່ດິນຂອງລັດທີ່ຖືກຂາຍໂດຍຊາວບ້ານ

ແຂວງບໍລິຄຳໄຊຮຽກຄືນທີ່ດິນຂອງລັດທີ່ຖືກຂາຍໂດຍຊາວບ້ານ

ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງບໍລິຄຳໄຊໄດ້ຮຽກຄືນທີ່ດິນຂອງລັດຈຳນວນ 682.87 ເຮັກຕາ ທີ່ຖືກຂາຍໂດຍຊາວບ້ານ ທີ່ຂຶ້ນກັບເມືອງບໍລິຄັນເມື່ອສອງປີທີ່ຜ່ານມາ. ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງແຂວງໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງລົບລ້າງສິດນຳໃຊ້ ແລະ ໃບຕາດິນປອມ ແລະ ມອບຄືນທີ່ດິນໃຫ້ເປັນກຳມະສິດຂອງລັດ. ການຄອບຄອງທີ່ດິນຂອງລັດແບບຜິດກົດໝາຍໄດ້ກາຍມາເປັນຕົ້ນເຫດຂອງບັນຫາຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານທີ່ດິນໃນຫລາຍປີທີ່ຜ່ານມາ ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານໄດ້ດຳເນີນການແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງຈິງຈັງ. ຊາວບ້ານບາງຈຳນວນຂອງແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໄດ້ໝາຍເອົາທີ່ດິນຂອງລັດຈຳນວນ 62 ຕອນຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ແລະ ນຳໄປເຮັດໃບຕາດິນປອມ ເພື່ອຂາຍໃຫ້ກັບບໍລິສັດເອກະຊົນຕ່າງໆ, ອີງຕາມການໃຫ້ສຳພາດຂອງ ທ່ານ ບຸນທະວີ ດວງພະຈັນ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກວດກາພັກ-ລັດ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ...
Message Us
Loading...
error: Content is protected !!