ໜ້າທຳອິດ Tags ແກ້ໄຂການໃຊ້ ພາສາລາວບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ໂຄດ​ຄໍາ​ສັ່ງ: ແກ້ໄຂການໃຊ້ ພາສາລາວບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ເລັ່ງຊອກຫາ ຊ່ອງແກ້ໄຂການໃຊ້ ພາສາລາວບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ການໃຊ້ພາສາລາວ ໃນການຂຽນ, ການເວົ້າ ແລະ ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຍັງພົບອຸປະສັກບໍ່ໜ້ອຍ ຍ້ອນອິດທິພົນ ປະເທດພັດທະນາແລ້ວ, ພວມພັດທະນາ ໄດ້ກະທົບ ແລະ ປ່ຽນແປງວ່ອງໄວ ຕໍ່ພາຍໃນປະເທດ ຂະນະທີ່ການໃຊ້ພາສາ ພາຍໃນປະເທດ ຍັງບໍ່ມີລັກສະນະ ເອກະພາບ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ທັນກັບສະພາບການຕົວຈິງ ເທົ່າທີ່ຄວນ ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດມີ...