ໜ້າທຳອິດ Tags ເນື້ອງອກ

ໂຄດ​ຄໍາ​ສັ່ງ: ເນື້ອງອກ

ວິທີສັງເກດອາການເນື້ອງອກໃນຮັງໄຂ່ ໂຣກຮ້າຍທີ່ສາວໆບໍ່ຄວນເບິ່ງຜ່ານ

ເນື້ອງອກໃນຮັງໄຂ່ ໂຣກໃຫ້ຕົວທີ່ແມ່ຍິງອາດບໍ່ໄດ້ສັງເກດ ແຕ່ຮູ້ບໍ່ວ່າມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະກາຍເປັນມະເຮັງຮັງໄຂ່ໄດ້ ຫາກເນື້ອງອກນັ້ນກາຍເປັນເນື້ອຮ້າຍ ! ຖ້າແມ່ຍິງຄົນໃດຢູ່ໆກໍ່ຮູ້ສຶກວ່າທ້ອງໃຫຍາຂຶ້ນ ໃນເມື່ອຕົນເອງກໍ່ບໍ່ແມ່ນຄົນຕຸ້ຍໜ້າທ້ອງຫຼາຍ ຫຼື ກຳລັງຖືພາ ປະຳເດືອນກໍ່ມາຜິດປົກກະຕິ ປວດປັດສະວະເລື່ອຍໆ ຖ່າຍຍາກເປັນປະຈຳ ແລະ ເມື່ອເວລາຄຳເບິ່ງທີ່ທ້ອງກໍ່ຮູ້ສຶກວ່າເປັນກ້ອນໆ ຫາກມີແບບນີ້ຕ້ອງຟ້າວໄປໂຮງໝໍດ່ວນຢ່າປະປ່ອຍ ເພາະຖ້າມັນແມ່ນເນື້ອງອກກໍ່ຈະໄດ້ຮັບສາທັນ ວິທີສັງເກດອາການເນື້ອງອກໃນຮັງໄຂ່ ເມື່ອເວລາເນື້ອງອກຍັງມີຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ນັ້ນ ກໍ່ຈະບໍ່ມັກສະແດງອາການໃດໆ ອກມາໃຫ້ຮູ້ ແຕ່ເມື່ອນມັນໃຫຍ່ຂຶ້ນ ຜູ້ທີ່ເປັນຈະມີອາການດັ່ງນີ້: - ຮູ້ສຶກປວດທ້ອງນ້ອຍ - ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງປະຈຳເດືອນອາດຈະມາບໍຖືກມື້ ຫຼື ບໍ່ມາ ຫຼື ມາຫຼາຍເກີນໄປ...

“ເຂົາປິດສະໜາ” ງອກອອກມາຈາກຫົວແມ່ເຖົ້າຊາວຈີນ ໄວອາຍຸ 87 ປີ

ແມ່ເຖົ້າຊາວຈີນ ໄວອາຍຸ 87 ປີ ຄົນນີ້ມີຊື່ວ່າ "ຫຼຽງຊ້ຽວເຈິນ" ອາໃສຢູ່ໝູ່ບ້ານນ້ອຍ ທີ່ ເສຊວນ (ຈີນ) ມີເນື້ອງອກໜ້າຕາປະຫຼາດຄ້າຍກັບເຂົາຢູນິຄອນ ງອກອອກມາຈາກເທິງຫົວ ແມ່ເຖ້າເລົ່າວ່າເມື່ອ 8 ປີກ່ອນ ຫົວຂອງລາວເກີດມີກ້ອນນ້ອຍໆຂຶ້ນຄ້າຄືໄຝດຳ ແລະ ກໍ່ຮູ້ສຶກຄັນ ແມ່ເຖົ້າຈິ່ງໃຊ້ຢາສະໝຸນໄພຮັກສາ ຕໍ່ມາຮອດປີ 2013 ໄຝກໍ່ເລີ່ມໃຫຍ່ຂຶ້ນຈົນມີລັກສະນະຄ້າຍນິ້ວມື ຫຼັງຈາກນັ້ນແມ່ເຖົ້າກໍ່ໄປພົບແພດ ແຕ່ແພດກໍ່ບອກວ່າບໍ່ຮູ້ຄືກັນວ່າມັນເກີດຂຶ້ນຈາກສາເຫດໃດ ດ້ວຍຄວາມລຳຄານໃຈແມ່ເຖົ້າກໍ່ເລີຍເຊົາເຮັດການຮັກສາ...

ສາເຫດຂອງການເກີດເນື້ອງອກໃນສະໝອງ

ເນື້ອງອກໃນສະໝອງຄືອາການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນສະໝອງ ຫຼືພະຍາດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນສະໝອງ, ເປັນພະຍາດໜຶ່ງທີ່ຮ້າຍແຮງ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດນີ້ທີ່ສຸດ ເພື່ອຫຼີກລຽງການເປັນ ເຮົາມາຮູ້ຈັກສາເຫດຂອງການສ່ຽງ ເພື່ອຈະໄດ້ຫຼີກລຽງທັນ ເກີດຈາກກຳມະພັນ ເນື້ອງອກບາງຊະນິດ ເກີດຈາກຄອບຄົວທີ່ພໍ່ແມ່ ຫຼືຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ເຄີຍເປັນແລ້ວມາ ບາງຄັ້ງລູກຫຼານກໍຈະເປັນ, ແຕ່ວ່າກໍມີໂອກາດໜ້ອຍທີ່ສຸດ ແລະກໍເປັນໂອກາດສູງກວ່າຄົນປົກກະຕິເທົ່ານັ້ນ ຈາກສິ່ງແວດລ້ອມເຊັ່ນ: ໄດ້ຮັບສານເຄມີຕ່າງໆ, ຈາກຄື່ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ, ການສານລັງສີສະໝອງໃນຕອນຍັງເດັກນ້ອຍ, ຈາກສານພິດຈາກໂຮງງານກັ່ນນໍ້າມັນ, ສານພິດຈາກໂຮງງານເປັນຕົ້ນ ດ້ານອາຍຸ ພົບວ່າຜູ້ທີ່ມີອາຍຸສູງ ຈະມີຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ການເປັນມະເຮັງສະໝອງ ກວ່າເດັກນ້ອຍ ເກີດຈາກການເປັນມະເຮັງຕ່າງໆ ເຊິ່ງກ່ຽວພັນກັນ...
error: Content is protected !!