ໜ້າທຳອິດ Tags ອັກສອນລາວ

ໂຄດ​ຄໍາ​ສັ່ງ: ອັກສອນລາວ

ຢາກໃຫ້ຄົນລາວຂຽນໜັງສືລາວຖືກ ຕ້ອງເລິ່ມຈາກຄູສອນມັດທະຍົມ

ບັນຫາການຂຽນໜັງສືລາວບໍ່ຖືກຂອງຄົນລາວ ເປັນບັນຫາຊໍ້າເຮື້ອມາຍາວນານ ແລະຍັງແກ້ໄຂບໍ່ຕົກ ຊໍ້າຍັງນັບມື້ປາກົດເຫັນການຂຽນໜັງສືລາວຂອງຄົນລາວຜິດຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແມ່ນແຕ່ຊື່ "ໝາກຫຸ່ງ" ກໍຍັງຫາຄົນຂຽນຖືກໜ້ອຍລົງ. ຍ້ອນຫຍັງຈັ່ງເປັນແບບນັ້ນ ແລະເຮົາຈະແກ້ໄຂແນວໃດ? ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ມີມາຍາວນານແລະມີການຈັດຕັ້ງຄົ້ນຄວ້າຫາທາງອອກຫຼາຍເທື່ອ ແຕ່ເບິ່ງແລ້ວກໍຍັງບໍ່ມີວີ່ແວວວ່າການແກ້ບັນຫາດັ່ງກ່າວຈະເກີດດອກອອກຜົນຫຼືປະສົບຜົນສຳເລັດແຕ່ຢ່າງໃດ ເນື່ອງຈາກວ່າບັນຫາການຂຽນໜັງສືລາວບໍ່ຖືກນັ້ນ ມັນບໍ່ແມ່ນບັນຫານ້ອຍ ແຕ່ມັນພັດແມ່ນບັນຫາໃຫຍ່ລະດັບຊາດ ເປັນບັນຫາທົ່ວສັງຄົມ ເຊິ່ງສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ຄົນລາວລຸ້ນໜຸ່ມຫຼາຍກວ່າ 90% ແມ່ນມັກຂຽນໜັງສືລາວຜິດ ມັນຈຶ່ງເປັນເລື່ອງຍາກທີ່ບຸກຄົນຫຼືກຸ່ມຄົນນ້ອຍໆ ຈະສາມາດແກ້ບັນຫາໃນໂຕຂອງຄົນທົ່ວປະເທດໄດ້ໃນເວລາອັນສັ້ນ. ທິດທາງຂອງການແກ້ບັນຫາດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຕາມທັດສະນະຂອງທ່ານ ສຈ. ປອ. ບົວລີ...