ໜ້າທຳອິດ Tags ສີ່ງທີ່ຕ້ອງກະກຽມເພື່ອມາຢື່ນເອົາບັດເຂົ້າຫ້ອງສອບເສັງ ມຊ

ໂຄດ​ຄໍາ​ສັ່ງ: ສີ່ງທີ່ຕ້ອງກະກຽມເພື່ອມາຢື່ນເອົາບັດເຂົ້າຫ້ອງສອບເສັງ ມຊ

ສີ່ງທີ່ຕ້ອງກະກຽມເພື່ອມາຢື່ນເອົາບັດເຂົ້າຫ້ອງສອບເສັງ ມຊ

ຜູ້ສອບເສັງທີ່ລົງທະບຽນຮຽບຮ້ອຍເລີ່ມມາທີ່ສະໂມສອນ ມຊ ຢືນເອກະສານ, ຈ່າຍເງິນ(40.000ກີບ) ແລະ ຮັບເອົາບັດເຂົ້າຫ້ອງສອບເສັງ ໃດ້ເລີຍ. ສຳລັບນັກສອບເສັງທີ່ຈົບກ່ອນສົກຮຽນ 2017-18: 1. ສຳເນົາໃບປະກາສະນີຍະບັດຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈຳນວນ 1 ສະບັບ ພ້ອມສະບັບເດີມມາຢັ້ງຢືນ. 2. ຮູບຂະໜາດ 3x4 ຈຳນວນ 2 ແຜ່ນ (ຮຸບຖ່າຍໃຫມ່ບໍ່ໃຫ້ກາຍ 3 ເດືອນ). 3. ສຳເນົາປຶ້ມສຳມະໂນຄົວ...
error: Content is protected !!