ໜ້າທຳອິດ Tags ສະກົດແບບໃດ

ໂຄດ​ຄໍາ​ສັ່ງ: ສະກົດແບບໃດ

ທ່ານໃຊ້ສະກົດແບບໃດ: ສ້ຽວຊານ ຫຼື ຊ່ຽວຊານ?

ຄຳຄຸນນາມທີ່ມີຄວາມໝາຍວ່າ 'ຊຳນານໃນການເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງເປັນຢ່າງດີ', ທ່ານໃຊ້ສະກົດແບບໃດ: ສ້ຽວຊານ ຫຼື ຊ່ຽວຊານ? ຄຳຕອບ: 'ຊ່ຽວຊານ' ເປັນການສະກົດທີ່ຖືກຕ້ອງ. ທີ່ມາ ເພຈພາສາລາວ

ທ່ານວ່າສະກົດແບບໃດຈຶ່ງຖືກຕ້ອງ ລະຫວ່າງ ‘ລາສະດອນ’ ແລະ ‘ລາຊະດອນ’?

ຄຳທີ່ມີຄວາມໝາຍວ່າ 'ພົນລະເມືອງຂອງປະເທດ', ທ່ານວ່າສະກົດແບບໃດຈຶ່ງຖືກຕ້ອງ ລະຫວ່າງ 'ລາສະດອນ' ແລະ 'ລາຊະດອນ'? ຄຳຕອບ: ລາສະດອນ ເປັນການສະກົດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມໝາຍຂອງສັບ. ຄຳນີ້ມາຈາກຄຳເຄົ້າສັນສະກິດ 'raastra' ຣາສຕຣະ ທີ່ມາ ເພຈພາສາລາວ
error: Content is protected !!