ໜ້າທຳອິດ Tags ວິທີມອບເງິນໃຫ້ຜົວທີ່ຕາຍໄປຢ່າງສະຫຼາດ

ໂຄດ​ຄໍາ​ສັ່ງ: ວິທີມອບເງິນໃຫ້ຜົວທີ່ຕາຍໄປຢ່າງສະຫຼາດ

ວິທີມອບເງິນໃຫ້ຄົນທີ່ຕາຍໄປຢ່າງສະຫຼາດ

ຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ໃຊ້ເວລາທັງຊີວິດຫາເງິນ ກ່ອນຈະເສຍຊີວິດເຂົາໄດ້ໃຫ້ຜູ້ເປັນເມຍສາບານ ແລະ ຕົກລົງກັບເຂົາວ່າຈະນຳເງິນທັງໝົດທີ່ເຂົາຫາມາໄດ້ຝັງໄປພ້ອມກັບເຂົາ ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ເຂົານອນຕາຍຕາລັບ ເຊິ່ງຜູ້ເປັນເມຍກໍ່ຮັບປາກ ໃນມື້ງານສົບຜູ້ເປັນເມຍໄດ້ແຕ່ນັ່ງມິດບໍ່ປາກບໍ່ເວົ້າກັບໃຜ ຈົນຮອດຕອນທີ່ໂລງກຳລັງຈະຖືກຝັງ ເພື່ອນໆທີ່ມາຮ່ວມງານຕ່າງກໍ່ປະຫຼາດໃຈ ເພາະທຸກຄົນຮູ້ກ່ຽວເລື່ອງນີ້ດີ ແຕ່ທຸກຄົນກໍ່ຄິດບໍ່ເຖິງວ່າເມຍຂອງຜູ້ຕາຍຈະເຮັດແບບນັ້ນແທ້ ເມຍຜູ້ຕາຍກ່າວຕໍ່ບັນດາໝູ່ເພື່ອນວ່າ: ຂ້ອຍສາບານແລ້ວ ຂ້ອຍບໍ່ຕັວະດອກ ຂ້ອຍໄດ້ນຳກ່ອງສົມບັດລົງໄປໃນໂລງພ້ອມ ບັນດາໝູ່ເພື່ອຕ່າງພາກັນຖາມວ່າ:​ເຈົ້າໄດ້ນຳເງິນທັງໝົດໃສ່ລົງໃນກ່ອງສົມບັດແລ້ວເອົາລົງໃນໂລງແທ້ໆຫວາ? ເມຍຜູ້ຕາຍຕອບວ່າ: ແນ່ນອນ! ຂ້ອຍເອົາເງິນຂອງລາວທັງໝົດຝາກ ແລະ ໂອນເຂົ້າບັນຊີຂ້ອຍຈົນໝົດແລ້ວ ແລະ ຂ້ອຍກໍ່ໄດ້ຂຽນແຊັກໃສ່ໃນກ່ອງໃຫ້ລາວແລ້ວ ເມື່ອລາວໄປຢູ່ພົບໃໝ່ ລາວກໍ່ສາມາດເອົາແຊັກທີ່ຂ້ອຍໃຫ້ໄປຖອນເງິນຢູ່ທະນາຄານທາງນັ້ນໄດ້ ນີ້ເປັນອີກເລື່ອງລາວໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມຄິດໃໝ່ໃນການມອບເງິນໃຫ້ແກ່ຄົນທີ່ຕາຍໄປ ເພາະສ່ວນຫຼາຍເຫັນແຕ່ເອົາເງິນເປັນໃບໃສ່ໄປພ້ອມກັບຄົນຕາຍ ເພາະມີຄວາມເຊື່ອວ່າເປັນເງິນແຮຖົງໃຫ້ຄົນຕາຍໄດ້ເອົາໄປໃຊ້ໃນການເດີນທາງໄປພົບຊາດໃໝ່ ຄວາມຈິງແລ້ວ ຄວາມສຸກຂອງຊີວິດຄືການໃຊ້ເງິນໃຫ້ສະຫຼາດ...
error: Content is protected !!