ໜ້າທຳອິດ Tags ຜູ້ຊາຍໃນໝູ່ບ້ານໜີໄປໝົດຍ້ອນບໍ່ມັກຊື່ບ້ານ

ໂຄດ​ຄໍາ​ສັ່ງ: ຜູ້ຊາຍໃນໝູ່ບ້ານໜີໄປໝົດຍ້ອນບໍ່ມັກຊື່ບ້ານ

ຜູ້ຊາຍໃນໝູ່ບ້ານໜີໄປໝົດຍ້ອນບໍ່ມັກຊື່ບ້ານ

ເລື່ອງຂອງຊື່ບໍ່ວ່າຈະເປັນຊື່ຕົວເອງ ຊື່ບ້ານ ຊື່ເມືອງ ຊື່ແຂວງ ຫຼື ຊື່ຫຍັງກໍ່ຕາມ ຫາກຊື່ນັ້ນບໍ່ເປັນມົງຄຸນ ກໍ່ບໍ່ມີໃຜປາຖະໜາຢາກໃຊ້ຊື່ນັ້ນ ຄືກັນກັບຄົນໃນຫຼາຍໝູ່ບ້ານແຫ່ງລັດຣາຍານາ (Haryana) ແລະ ຣາຈັດສະຖານ (Rajasthan) ປະເທດອິນເດຍ ທີ່ຕ້ອງການປ່ຽນຊື່ ເພາະຟັງແລ້ວໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກໄປໃນທາງທີ່ບໍ່ດີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລູກບ້ານຮູ້ສຶກອັບອາຍເມື່ອຖືກຖາມວ່າຢູ່ບ້ານໃດ. ເມື່ອຄວາມຮູ້ສຶກໃນເລື່ອງນີ້ໄດ້ສະສົມເພີ່ມພູນຂຶ້ນ ຈິ່ງນຳມາສູ່ການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປ່ຽນຊື່ບ້ານ ຢ່າງບ້ານ ກັນດາ (Ganda) ໃນລັດຣາຍານາ ເຊິ່ງພາສາຮິນດູມີຄວາມໝາຍວ່າ...
Message Us
Loading...
error: Content is protected !!