ໜ້າທຳອິດ Tags ຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກຄື້ນກະທົບຝັ່ງ

ໂຄດ​ຄໍາ​ສັ່ງ: ຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກຄື້ນກະທົບຝັ່ງ

ຍີ່ປຸ່ນຄິດຄົ້ນກັງຫັນລົມຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກຄື້ນກະທົບຝັ່ງ

ສະຖາບັນວິທະຍາສາດ ແລະ ເທັກໂນໂລຍີໂອກິນາວາ (OIST) ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ກຳລັງເຮັດໂຄງການພັດທະນາກັງຫັນລົມຊະນິດພີເສດທີ່ສາມາດປ່ຽນພະລັງງານຈາກຄື້ນຊັດຝັ່ງໃຫ້ເປັນໄຟຟ້າ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່ຊ່ວຍປ້ອງກັນຕາຝັ່ງຈາກການເຊາະເຈື່ອນຂອງຄື້ນໄດ້ອີກ ນັກວິໄຈບອກວ່າກັງຫັນລົມມີອາຍຸໃຊ້ງານໄດ້ 10 ປີ  ຫົວໜ້າທີມວິໄຈກ່າວວ່າ ຫາກໃຊ້ພຽງ 1% ຂອງແນວຊາຍຝັ່ງຈະສາມາດຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ 10 ກິກະວັດ ທຽບກັບໂຮງໄຟຟ້າພະລັງງານນິວເຄຣຍ 10 ແຫ່ງ ເຊິ່ງເປັນຈຳນວນມະຫາສານ
Message Us
Loading...
error: Content is protected !!