ໜ້າທຳອິດ Tags ປະກັນໄພ

ໂຄດ​ຄໍາ​ສັ່ງ: ປະກັນໄພ

ສ່ອງເບິ່ງ! ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການປະກັນໄພ

ຄໍາວ່າ: "ປະກັນໄພ" ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີລົດໃຫຍ່ທີ່ໄດ້ເຮັດສັນຍາປະກັນໄພລົດ, ປະກັນຊີວິດ ຫຼື ບັນດາບຸກຄົນທົ່ວໄປ, ບໍລິສັດຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ເຮັດປະກັນໄພກໍຈະຮູ້ດີວ່າມັນໝາຍເຖິງຫຍັງ?, ມີຄວາມສໍາຄັນແນວໃດ? ແລະ ການເຮັດປະກັນໄພນັ້ນມີປະໂຫຍດແນວໃດ? ເຊິ່ງມື້ນີ້, ຜູ້ຂຽນກໍຈະມາເວົ້າກ່ຽວກັບປະກັນໄພໃຫ້ທ່ານຜູ້ອ່ານໄດ້ຮູ້ກັນ ເພື່ອອາດຈະເປັນຂໍ້ມູນທີ່ດີທີ່ທ່ານຜູ້ອ່ານທີ່ກໍາລັງຊອກຫາອ່ານຢູ່. ການປະກັນໄພໝາຍເຖິງຫຍັງ? ການປະກັນໄພ ໝາຍເຖິງການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄພຕ່າງໆ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນກັບຜູ້ໄດ້ຊື້-ຜູ້ຮັບປະກັນໄພທີ່ໄດ້ຈ່າຍຄ່າທໍານຽມປະກັນໄພໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກັນໄພ ໂດຍການຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍດ້ວຍສິນປະກັນໄພ ຕາມທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ໃນສັນຍາປະກັນໄພ ເຊິ່ງຜູ້ທີ່ຊື້-ຜູ້ຮັບປະກັນໄພແມ່ນບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ເຮັດສັນຍາປະກັນໄພ ແລະ ຈ່າຍຄ່າທໍານຽມຄົບຖ້ວນຕາມສັນຍາ...
error: Content is protected !!