ໜ້າທຳອິດ Tags ບົດຄວາມດີໆ

ໂຄດ​ຄໍາ​ສັ່ງ: ບົດຄວາມດີໆ

ວິທີມອບເງິນໃຫ້ຄົນທີ່ຕາຍໄປຢ່າງສະຫຼາດ

ຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ໃຊ້ເວລາທັງຊີວິດຫາເງິນ ກ່ອນຈະເສຍຊີວິດເຂົາໄດ້ໃຫ້ຜູ້ເປັນເມຍສາບານ ແລະ ຕົກລົງກັບເຂົາວ່າຈະນຳເງິນທັງໝົດທີ່ເຂົາຫາມາໄດ້ຝັງໄປພ້ອມກັບເຂົາ ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ເຂົານອນຕາຍຕາລັບ ເຊິ່ງຜູ້ເປັນເມຍກໍ່ຮັບປາກ ໃນມື້ງານສົບຜູ້ເປັນເມຍໄດ້ແຕ່ນັ່ງມິດບໍ່ປາກບໍ່ເວົ້າກັບໃຜ ຈົນຮອດຕອນທີ່ໂລງກຳລັງຈະຖືກຝັງ ເພື່ອນໆທີ່ມາຮ່ວມງານຕ່າງກໍ່ປະຫຼາດໃຈ ເພາະທຸກຄົນຮູ້ກ່ຽວເລື່ອງນີ້ດີ ແຕ່ທຸກຄົນກໍ່ຄິດບໍ່ເຖິງວ່າເມຍຂອງຜູ້ຕາຍຈະເຮັດແບບນັ້ນແທ້ ເມຍຜູ້ຕາຍກ່າວຕໍ່ບັນດາໝູ່ເພື່ອນວ່າ: ຂ້ອຍສາບານແລ້ວ ຂ້ອຍບໍ່ຕັວະດອກ ຂ້ອຍໄດ້ນຳກ່ອງສົມບັດລົງໄປໃນໂລງພ້ອມ ບັນດາໝູ່ເພື່ອຕ່າງພາກັນຖາມວ່າ:​ເຈົ້າໄດ້ນຳເງິນທັງໝົດໃສ່ລົງໃນກ່ອງສົມບັດແລ້ວເອົາລົງໃນໂລງແທ້ໆຫວາ? ເມຍຜູ້ຕາຍຕອບວ່າ: ແນ່ນອນ! ຂ້ອຍເອົາເງິນຂອງລາວທັງໝົດຝາກ ແລະ ໂອນເຂົ້າບັນຊີຂ້ອຍຈົນໝົດແລ້ວ ແລະ ຂ້ອຍກໍ່ໄດ້ຂຽນແຊັກໃສ່ໃນກ່ອງໃຫ້ລາວແລ້ວ ເມື່ອລາວໄປຢູ່ພົບໃໝ່ ລາວກໍ່ສາມາດເອົາແຊັກທີ່ຂ້ອຍໃຫ້ໄປຖອນເງິນຢູ່ທະນາຄານທາງນັ້ນໄດ້ ນີ້ເປັນອີກເລື່ອງລາວໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມຄິດໃໝ່ໃນການມອບເງິນໃຫ້ແກ່ຄົນທີ່ຕາຍໄປ ເພາະສ່ວນຫຼາຍເຫັນແຕ່ເອົາເງິນເປັນໃບໃສ່ໄປພ້ອມກັບຄົນຕາຍ ເພາະມີຄວາມເຊື່ອວ່າເປັນເງິນແຮຖົງໃຫ້ຄົນຕາຍໄດ້ເອົາໄປໃຊ້ໃນການເດີນທາງໄປພົບຊາດໃໝ່ ຄວາມຈິງແລ້ວ ຄວາມສຸກຂອງຊີວິດຄືການໃຊ້ເງິນໃຫ້ສະຫຼາດ...

ອ່ານໃຫ້ຈົບ ແລ້ວທ່ານຈະຫັນມາຮັກໂຕເອງ

ສະຫຼຸບ: ຊີວິດທີ່ລຽບງ່າຍ ໃຫ້ສະໜຸກກັບການໃຊ້ຊີວິດ 30% ທີ່ເປັນຂອງທ່ານ ບໍ່ເຈັບປວດແຕ່ກໍຕ້ອງ ບຳລຸງ ບໍ່ຫິວນ້ຳແຕ່ກໍຕ້ອງ ດື່ມນ້ຳ ວ້າວຸ່ນປານໃດກໍຕ້ອງ ປ່ອຍວາງ ມີເຫດົນ ແຕ່ກໍຕ້ອງ ຍອມຄົນ ມີອຳນາດແຕ່ກໍຕ້ອງຮູ້ຈັກ ຖ່ອມຕົນ ບໍ່ເມື່ອຍແຕ່ກໍຕ້ອງ ພັກຜ່ອນ ບໍ່ລວຍແຕ່ກໍຕ້ອງຮູັຈັກ ພໍພຽງ ວຽກຫຍຸ້ງປານໃດກໍຕ້ອງຮູ້ຈັກ ພັກຜ່ອນ ໝັ່ນເຕືອນໂຕເອງ: ຊີວິດນີ້ສັ້ນຫຼາຍ ຖ້າຫາກເວລາຂອງທ່ານຍັງມີເຫຼືອເຟືອ ສົ່ງຕໍຂໍ້ຄວາມເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ໝູ່ເພື່ອນຂອງທ່ານ ໃຫ້ເພື່ອນໄດ້ອ່ານນຳແດ່ ເພື່ອຈະໄດ້ໃສ່ໃຈໂຕເອງແດ່ ຄື: ຢາກກິນ...ກໍກິນ ຢາກທ່ຽວ...ທ່ຽວ ເລື່ອງອຸກໃຈຢ່າເກັບໄວ້ ສຸກສະບາຍທຸກເວລາ ເວລາທີ່ຍັງຈັບມືໄຫວ ໃຫ້ເຊີນໝູ່ເພື່ອນມາສັງສັນ ເວລາທີ່ຍັງກອດໄຫວ ໃຫ້ໂອບກອດໃຫ້ຊື່ນໃຈ ເຮັດໜ້າທີ່ພໍ່ ແມ່ ລູກ ສາມີ...

ໃຜໄດ້ອ່ານບົດຄວາມນີ້ຈົບ ຜູ້ນັ້ນຈະເປັນຄົນໂຊກດີ

ໝາໄນໂຕໜຶ່ງໄດ້ພົບກັບຄອກໄກ່ ຈຶ່ງພະຍາຍາມຈະລອດໂຕເອງຜ່ານ ຕາຂອງຄອກໄກ່ເຂົ້າໄປ ແຕ່ຍ້ອນໂຕເອງຕຸ້ຍເກີນໄປ ຈະເຂົ້າແນວໃດກໍບໍ່ໄດ້ ກໍເລີຍໃຊ້ວິທີການອົດອາຫານ ສາມມື້ເພື່ອໃຫ້ລຳໂຕນ້ອຍລົງ ຈົນສາມາດລອດເຂົ້າໄປໄດ້ໃນທີ່ສຸດ ແຕ່ພໍຫຼັງຈາກກິນອາຫານອີ່ມແລ້ວ ກະໂຕພັດໃຫຍ່ຂຶ້ນອີກ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະອອກຈາກຄອກໄກ່ໄດ້ ກໍເລີຍຕ້ອງເລິ່ມອົດອາຫານອີກ ເປັນເວລາສາມວັນຈຶ່ງອອກຈາກຄອກໄດ້ ໃນທີ່ສຸດເມື່ອໄດ້ຄິດ ກໍຄິດໄດ້ ອົດປົງສັງເວດໂຕເອງບໍ່ໄດ້ ໄລຍະທີ່ຜ່ານມານີ້ເປັນເພາະ ຄວາມຢາກຂອງປາກທີ່ແທ້ແລ້ວ ກໍເສຍເວລາໂດຍບໍ່ມີປະໂຫຍດ. ເຖິງແມ່ນວ່າມີເຮືອນໃຫຍ່ໆ ລາຄາແພງໆ ທ່ານກໍພຽງແຕ່ນອນ ຢູ່ເທິງຕຽງໜ່ວຍດຽວ ລົດຫຼູຫຼາລາຄາແພງ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຂັບເຕັມຄວາມໄວກໍບໍ່ຕ່າງຫຍັງ...
error: Content is protected !!