ໜ້າທຳອິດ Tags ທະນາຄານໂລກ

ໂຄດ​ຄໍາ​ສັ່ງ: ທະນາຄານໂລກ

ທະນາຄານໂລກປັບຫຼຸດການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດໂລກເຫຼືອ 2,6%

ເວິລແບັງ (World bank) ຄາດຄະເນໂຕເລກເສດຖະກິດໂລກໃນປີ 2019 ຫຼຸດລົງເຫຼືອ 2,6% ຈາກທີ່ເຄີຍຄາດຄະເນວ່າຈະຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 2,9% ຈາກຜົນກະທົບດ້ານການຄ້າ ພາວະເຄັ່ງຕຶງດ້ານການເງິນທີ່ເກີດຂຶ້ນທົ່ວໂລກ ລວມເຖິງການຢຸດນິ້ງຂອງເສດຖະກິດໃນບັນດາປະເທດຂະໜາດໃຫຍ່. ສ່ວນໃນປີ 2020 ທະນາຄານໂລກໄດ້ຄາດຄະເນວ່າ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໂລກຈະຢູ່ທີ່ລະດັບ 2,7% ເນື່ອງຈາກວ່າເສດຖະກິດໂລກພວມຜະເຊີນກັບຄວາມບໍ່ແນ່ນອນດ້ານນະໂຍບາຍຊຶ່ງລວມເຖິງຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຫຼາຍປະເທດ ລວມເຖິງການລົງທຶນກໍຢຸດນິ້ງຈາກຄວາມເຊື່ອໝັ້ນທີ່ຫຼຸດລົງ. ຂະນະທີ່ ທ່ານ ເດວິດ ມັລພາສ ປະທານທະນາຄານໂລກກ່າວວ່າ ທ່າອຽງເສດຖະກິດໂລກທັງໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ...

ທະນາຄານໂລກ ໃຫ້ທຶນ 52 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຢູ່ພາກເໜືອຂອງລາວ

ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທຶນຕື່ມອີກ ຈຳນວນ 52 ລ້ານໂດລາສະ ຫະລັດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2 ໂຄງການໃໝ່ ຄື: ໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດສານອາຫານໃນຊົນນະບົດ ຂອງຂະແໜງປົກປ້ອງສັງຄົມ ມູນຄ່າ 27 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ; ໂຄງການຂະຫຍາຍນໍ້າປະປາ, ສຸຂະພິບານ ແລະ ອະນາໄມລວມ ມູນຄ່າ 25...

ທະນາຄານໂລກ ຄາດຄະເນວ່າການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງເສດຖະກິດພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີຟິກ ຈະຍັງຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບປານກາງ

ທະນາຄານໂລກ ຄາດຄະເນວ່າການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີຟິກ (EAP) ຈະຫລຸດລົງ ມາຢູ່ລະດັບ 6,0 ສ່ວນຮ້ອຍໃນປີ 2019 ແລະ 2020, ຫຼຸດລົງຈາກ 6,3 ສ່ວນຮ້ອຍໃນປີ 2018, ເຊິ່ງສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນ ເຖິງແຮງກົດດັນໃນລະດັບສາກົນ ແລະ ການສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຊ້າລົງຂອງເສດຖະກິດຈີນ ເຊິ່ງໄປຕາມທິດທາງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານຈີນ. ອີງຕາມບົດລາຍງານເສດຖະກິດພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີຟິກ ...

ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ເພີ່ມເງີນຈຳນວນ 50 ລ້ານໂດ​ລາ​ສະຫະ​ລັດ ເພື່ອຊ່ວຍ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ທີ່ຖືກກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ ໃນ ສປປ ລາວ

ສະພາບໍລິຫານຂອງທະນາຄານໂລກ ໄດ້ອະນຸມັດເງິນຈຳນວນ 50 ລ້ານໂດ​ລາ​ສະຫະ​ລັດ ຈາກກອງທຶນພິເສດ ເພື່ອການຊ່ວຍເຫລືອເຫດການທີ່ເປັນວິກິດການເພີ່ມໃສ່ສອງໂຄງການ ທີ່ກຳລັງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ ສປປ ລາວ ໃນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ໃຫ້ມີຄວາມຄົງທົນ ແລະ ສາມາດຮັບມື ກັບການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ໃນເຂດທີ່ຖືກກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ. ທ່ານ ປອ ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກ່າວວ່າ: ທຸກ​ພາກ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ພວກ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຢ່າງ​ໜັກ​ໜ່ວງ ​ຈາກ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ໃນ​ປີ​ກາຍນີ້, ເຊິ່ງ​ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີ​ການ​ສູນເສຍ​ຊີວິດ, ຊັບສິນ, ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ການ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ ແລະ ສ້າງຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຢ່າງ​ຫລວງ​ຫລາຍ...

2 ປະເທດທີ່ຍັງມີຄວາມທຸກຍາກທີ່ຮ້າຍແຮງໃນລະດັບສູງ

ບົດລາຍງານທະນາຄານໂລກສະບັບອອກໃໝ່ ໄດ້ລະບຸວ່າ ສປປ ລາວ ແລະ ປາປົວ ນິວກີນີ ທີ່ຍັງມີຄວາມທຸກ ຍາກທີ່ຮ້າຍແຮງໃນລະດັບສູງ, ຄວນສູ້ຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ໄວກວ່າເກົ່າດ້ວຍການລົງທຶນໃສ່ການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະສົ່ງເສີມການແຈກຢາຍທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ທົ່ວເຖິງ ພ້ອມທັງເສີມຂະຫຍາຍການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານສັງຄົມ. ໃນບົດລາຍງານໄດ້ນໍາໃຊ້ການຈັດ ປະເທດເປັນຫ້າກຸ່ມ ແລະໃຫ້ຂໍ້ສະເໜີ ແນະກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍທີ່ເໝາະສົມ ສະເພາະສໍາລັບແຕ່ລະກຸ່ມເຊັ່ນ: ມາເລເຊຍ ແລະໄທ ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມປະເທດທີ່ມີຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີທີ່ກ້າວໜ້າ; ຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມປະເທດທີ່ຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກໄປສູ່ຄວາມອຸ...

ລາວເປັນປະເທດທີ່ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍໂຕອັນດັບ 7 ຂອງໂລກ ແລະ ອັນດັບ 1 ຂອງອາຊຽນ

ທະນາຄານໂລກຈັດອັນດັບໃຫ້ ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ທາງດ້ານເສດຖະກິດຕິດອັນດັບ 7 ຂອງໂລກ ແລະຕິດອັນດັບ 1 ຂອງອາຊຽນ ລວມເຖິງເສດຖະກິດເຕີບໂຕຢູ່ທີ່ 7℅ ໃນປີ 2017. ໂດຍທີ່ປະເທດ ເອທິໂອເປຍ ເປັນອັນດັບ 1 ຂອງໂລກ ໃນການຂະຫຍາຍໂຕ ມີ GDP ສູງເຖິງ 8.3...

ຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຕ້ອນຮັບຜູ້ອຳນວຍການທະນາຄານໂລກ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າທະນາຄານໂລກຄົນໃໝ່

ຂປລ. ທ່ານ ແສງເພັດ ຮຸ່ງບຸນຍວງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ການເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບ ຂອງທ່ານ ນາງ ແອລເຣັນ ໂກນສແຕັງ (Ellen Goldstein) ຜູ້ອຳນວຍການ ທະນາຄານໂລກ ທີ່ຮັບຜິດຊອບປະເທດ ກຳປະເຈຍ, ສປປ ລາວ ແລະ ມຽນມາ ຄົນໃໝ່ ແລະ...

ທະນາຄານໂລກຢືນຢັນ ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ ສປປ ລາວ ຕື່ມອີກ

​ໃນ​ວັນ​ທີ 10 ພະຈິ​ກນີ້, ທ່ານ ສົມ​ດີ ດວງ​ດີ ຮອງ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ການ​ເງິນ ​ໄດ້​ຕ້ອນຮັບການ​ເຂົ້າ​ຢ້ຽມ​ຂໍ່ານັບ​ຂອງ​ ທ່ານ​ ນາງ Ms victroyia kwakwa ຮອງ​ປະທານ​ທະນາຄານ​ໂລກ​ ປະ​ຈໍາ​ພາກ​ພື້ນ​ອາຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ຄະນະ ໃນ​ໂອກາດ​ເດີນທາງ​ມາ​ຢ້ຽມຢາມ ​ແລະ ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່ ສປປ...

ທະນາຄານໂລກ ສະໜອງກວ່າ 32 ຕື້ກີບ ສະໜັບສະໜູນ SME ລາວ

ວັນທີ 15 ກໍລະກົດນີ້, ທະນາຄານໄຊງ່ອນເທືອງຕິ່ນ (SacomBank Lao) ແລະ ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ໄດ້ລົງນາມສັນຍາການສະໜອງສິນເຊື່ອ ຈຳນວນ 32,5 ຕື້ກີບ (4ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ລະຫວ່າງ ທ່ານ ຟາມ ກວາງ ຟູ...

ຂະ​ແໝງ​ການ​ຄ້າ ແລະ​ ເອ­ກະ​ຊົນ​ຮ່ວມ​ຫາ­ລືຫຼາຍ​ບັນ­ຫາ​ສົ່ງ­ເສີມ​ເສດ­ຖະ­ກິດ

ວັນ​ທີ 26 ພຶດ­ສະ­ພາ 2016 ກົມແຜນ­ການ ແລະ​ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກະ­ຊວງ​ອຸດສາ​ຫະ​ກຳ ແລະ ​ການ​ຄ້າໄດ້​ຈັດ​ກອງ​ປະຊຸມ​ໜ່ວຍ​ງານ​ຂະ­ແໜງ­ການ​ຄ້າ ແລະ ເອ­ກະ​ຊົນ ຄັ້ງ​ທີ 9 ຂຶ້ນ ທີ່​ນະ­ຄອນ­ຫຼວງວຽງ​ຈັນໂດຍ​ການ​ເປັນ​ປະ­ທານ​ຂອງ ທ່ານ ນາງ ເຂັມ​ມະ­ນີ ພົນ​ເສ­ນາ ລັດ​ຖະ ມົນ­ຕີ​ກະ­ຊວງ​ອຸດ­ສາ­ຫະ­ກຳ ແລະ ​ການ​ຄ້າ ແລະ​ປະ­ທານ​ຮ່ວມ​ມີ​ທ່ານ...

ທະນາຄານ​ໂລກ ປະຈຳ​ ສປປ ລາວ​ ຢືນຢັນ​ຊ່ວຍ​ອີກ 30 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ​ເຂົ້າ​ ທລຍ ​ໄລຍະ III

ຜ່ານ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ ວຽກ​ງານ​ກອງ​ທຶນ​ຫລຸດຜ່ອນ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ (ທລຍ) ​ໄລຍະ II ປີ 2012-2015 ຜ່ານ​ມາ, ​ໂດຍ​ນຳ​ໃຊ້​ທຶນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຫລ້າ ​ແລະ ທຶນ​ສົມທົບ​ລັດຖະບານ ຈຳນວນ​ທັງ​ໝົດ 1.426 ​ໂຄງການເຊັ່ນ: ໂຄງການ​ກໍ່ສ້າງ ​ແລະ ສ້ອມ​ແປງເສັ້ນທາງ​ຊົນນະບົດ ຈຳນວນ 225 ​ເສັ້ນ, ຍາວ 1.228 ກິ​ໂລ​ແມັດ, ​ໂຄງການສ້າງ​ຂົວ...

ທະນາຄານໂລກຄາດຄະເນ ລາຄານ້ຳມັນຈະສືບຕໍ່ຫລຸດລົງອີກ ໃນປີ 2016!

ສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດ ລາຍງານໃນວັນທີ 22 ຕຸລາຜ່ານມານີ້ວ່າ ທະນາຄານ​ໂລກ ​ໄດ້​​ຄາດ​ຄະ​ເນຫລຸດ​ລາຄາ​ນ້ຳ​ມັນ​ດິບລົງ​ເຫລືອ​ພຽງ 52 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ຖັງ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລາຄາ​ພະລັງງານ​ໃນ​ປີ 2015 ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ຢູ່​ໃນ​ລະດັບ​ປານ​ກາງ ແລະ ຍັງ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​​ລາຄາ​ນ້ຳມັນ​ໃນ​ປີ 2016 ຈະ​ຫລຸດລົງ​ເຫລືອ​ພຽງ 51 ໂດລາສະຫະລັດຖັງ. ບັນດາ​ນັກ​ຊ່ຽວຊານທະນາຄານໂລກຖື​ວ່າ ລາຄາ​ພະລັງງານ​ຫລຸດລົງ ​ແມ່ນຍ້ອນ​ບັນດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເສດຖະກິດ​ທົ່ວ​ໂລກ​ຊັກ​ຊ້າ​ ​ແລະ ການສະ​ສົມນ້ຳ​ມັນ​ໃນ​ປັດຈຸ​ບັນ​ຢູ່​ໃນລະດັບ​ສູງ​ພໍ​ສົມຄວນ. ​
Message Us
Loading...
error: Content is protected !!