ໜ້າທຳອິດ Tags ຖິ້ມສິ່ງຂອງອອກຈາກລົດ

ໂຄດ​ຄໍາ​ສັ່ງ: ຖິ້ມສິ່ງຂອງອອກຈາກລົດ

ຖິ້ມສິ່ງຂອງ (ຂີ້ເຫຍື້ອ) ອອກຈາກລົດທັງເປີເປື້ອນ ແລະ ກີດຂວາງການສັນຈອນ

ທ່ານຮູ້ ຫຼື ບໍ່? ພຶດຕິກຳການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ, ສິ່ງຂອງ ຫຼື ຖົ່ມນໍ້າລາຍອອກຈາກລົດນັ້ນ, ນອກຈາກມັນຈະເປັນການເສຍມາລະຍາດທາງສັງຄົມແລ້ວ ຍັງຫຼົບກວນຜູ້ຂັບຂີ່ຮ່ວມທາງຕາມຖະໜົນ ຫາກສິ່ງຂອງທີ່ທ່ານຖິ້ມອອກໄປຈາກມືນັ້ນໄປຖືກຄົນອື່ນທີ່ກຳລັງຂັບຂີ່ອາດເຮັດໃຫ້ເຂົາບໍ່ພໍໃຈໃນພຶດຕິກຳຂອງທ່ານ ແລະ ບາງຄັ້ງເລື່ອງເລັກໆນ້ອຍໆແບບນີ້ອາດເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ຫາກເກີດມີອຸບັດຕິເຫດ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນຂີ້ເຫຍື້ອ, ນໍ້າລາຍທີ່ອອກມາຈາກລົດ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ເສດຂີ້ເຫຍື້ອ ຫຼື ເສດປູນ, ກ້ອນຫີນ ຕ່າງໆ ທີ່ຕົກມາລົດ ຫາກພິຈາລະນາດີໆແລ້ວ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ລ້ວນແມ່ນສິ່ງກີດຂວາງການສັນຈອນຕາມທ້ອງຖະໜົນ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກຳລັງຖິ້ມສິ່ງຂອງອອກຈາກລົດ ຫາກມີລົດຄັນທີ່ຂັບມານຳຫຼັງຫັກຫຼີກແບບກະທັນຫັນ...
error: Content is protected !!