ໜ້າທຳອິດ Tags ດຳລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ໂຄດ​ຄໍາ​ສັ່ງ: ດຳລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ຟຸດບາດເປັນທາງສຳລັບຄົນຍ່າງ ບໍ່ແມ່ນບ່ອນຂາຍເຄື່ອງ, ຈອດລົດ ຫຼື ທາງລົດແລ່ນ

ການຄ້າຂາຍເທິງຟຸດບາດ, ການຈອດລົດເທິງຟຸດບາດ, ການຈອດລົດຄວບຟຸດບາດ ແລະ ການແລ່ນລົດເທິງຟຸດບາດ ເປັນພາບທີ່ຫຼາຍຄົນເຫັນຈົນຕິດຕາ ແລະ ຖືເປັນເລື່ອງປົກກະຕິກັນໄປແລ້ວ ແຕ່ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ໃນດ້ານກົດໝາຍແລ້ວມັນແມ່ນສິ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເນື່ອງຈາກວ່າທາງຟຸດບາດແມ່ນຖືກສ້າງຂຶ້ນໄວ້ໃຫ້ສະເພາະຄົນຍ່າງ ເພື່ອປ້ອງກັນອຸບັດຕິເຫດລົດຕຳຄົນໃນເວລາຍ່າງຕາມທ້ອງຖະໜົນ. ດຳລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ສະບັບເລກທີ 188/ນຍ ວ່າດ້ວຍການປັບໄໝ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບຈະລາຈອນທາງບົກ, ການຂົນສົ່ງທາງບົກ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາທາງຫຼວງ. ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາທີ 26 ວ່າ...
error: Content is protected !!